index
Citáty na stenu

Slávne citáty

Milujeme tých, ktorí nás odmietajú a odmietame tých, ktorí nás milujú.
Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.
Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.
Dobré podobenstvo osviežuje rozum.
Mlčanie predlžuje čas nášho života.
Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.
Život je čakanie na to, kedy sa naše sny premenia na skutočnosť.
Žiarlivci veria všetkému, okrem pravdy.
Život je rad po sebe nasledujúcich lekcií, ktoré človek musí prežiť, aby ich pochopil.
Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním.
V kresťanstve hovorí Boh iba tak mimochodom človeku: nehraj tragédiu alebo nebo a peklo na zemi. Nebo a peklo som si vyhradil ja.
Nestriedmosť i láska ústia do stavu zovšednenia.
Žena, ktorá nechápe muža viac než seba, ho nebude nikdy naozaj milovať.
Usmejte sa. A vo vašom úsmeve nech je veľa dobroty a iba trošku, trošíčku trpkosti. Odpusťte životu a svetu, že nie sú dokonalí.
Láska nie je to, čo sa páči, ale čo nevadí, že sa nepáči.
Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie.
Bez nehôd, útrap a škôd nikto z nás neprejde životom.
Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.
Človeka nikto neklame, človek klame sám seba.
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako ľudia múdri a premýšľaví.
Je väčšia radosť robiť dobre, ako prijať dobrý skutok.
Mnohí prišli vďaka peniazom o rozum, ale málokto ho vďaka nim získal.
Je ťažšie zatajiť city, ako ich predstierať.
Žiarlivosť nikdy neponechá rozumu toľko voľnosti, aby videl veci tak, ako skutočne sú.
Deti nie sú šťastné, keď nemajú čo ignorovať. A preto boli stvorení rodičia.