index
Citáty na stenu

Slávne citáty

Ak si zaslúži človek pochvalu, dbajte, aby ste mu ju neodopreli.
O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať.
Spoločenské komunikačné prostriedky sa môžu veľmi pričiniť o jednotu medzi ľudmi.
Láska nie je zďaleka tak uspokojujúca ako žiadúca.
Čo musíš zaplatiť, máš platiť s úsmevom.
Šťastný život si staviame na duševnom pokoji.
Je lepšie byť nevernou, ako byť vernou bez želania ňou byť.
Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou.
To, čo nazývame cnosťami, je často len zmes rozličných činov a rozličných záujmov, ktoré spôsobuje náhoda alebo náš dôvtip.
Človek sa naplno prejaví až keď si zmeria svoje sily s prekážkou.
Sklerotik má všetko, na čo si spomenie.
Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta.
Keď milujeme ženu pre jej prednosti, nie je to ešte nebezpečné. Pokiaľ ju ale začneme milovať pre jej nedostatky, je to už láska.
Dobrý je iba ten, kto zabúda na svoje dobré skutky a pripomína si svoje previnenia, zlý je naopak ten, kto má na pamäti predovšetkým svoje dobré skutky a na zlé si nepamätá.
Bez práce a bez tvojej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak.
Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.
Aj keď svet ide dopredu, mladosť musí začínať stále od začiatku.
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi. No ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Mojou prácou nie je byť dobrý na ľudí, mojou prácou je urobiť ich lepšími.
Predzvesťou búrky sú mračná, ohňa dym, nepriateľa vyzvedač, ale nebezpečenstvo z ohovárania napadne človeka rýchle a nečakane.
Hlbokej a nerozvážnej úcte k starým zákonom, starým zvykom a starému náboženstvu, vďačíme za všetko zlo na svete.
Najmocnejšou vodnou energiou na svete sú ženské slzy.
Láska je veda, ktorá nevyžaduje žiadne vysvetľovanie.
Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom Život.
Láska je príliš cenná na to, aby sa strácala.