autor
Citáty na stenu

Citáty - John Lennon

Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.
Netrhajte motýľom krídla, pretože oni potom plčú. Nešliapte po kvietkoch, pretože kvietky pekne voňajú. Nechajte žiť lásku, pretože láska je krehká a hlavne, nezabíjajte ľudí, pretože ľudia sa majú radi.

Slávne citáty iných autorov

Syn môj, na kráľovskom dvore najdôležitejšie nie je vedieť hovoriť, ale vedieť mlčať.
Len ten, kto ťa porazil, ťa pozná najlepšie.
Neudrží koráb jedna kotva a život jediná nadej.
Ak ide človek rovno dopredu, ďaleko nezájde.
Jedna z nevýhod vína je, že núti človeka zamieňať myšlienky za slová.