kategoria
Citáty na stenu

Citáty o priateľstve

V nešťastí poznáš priateľa.
O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.
Čím sa pomstíš nepriateľovi? Ak mu budeš činiť čo najviac dobra.
Jeden nepriateľ ťa môže zraniť skôr, ako desať priateľov spraví pre teba niečo dobré.
Na svete sú tri druhy priateľov - tí, ktorí vás majú radi, tí, ktorým ste ľahostajní a tí, ktorí vás nenávidia.
Spoľahlivý priateľ je skutočným obrazom Boha.
Je krásne byť bohatý a silný, ale najkrajšie je byť milovaný priateľmi.
Málo priateľstiev by zostalo, keby každý vedel, čo o ňom za chrbtom hovorí jeho priateľ.
Priateľstvo je láska bez citu, láska priateľstvo bez rozumu.
Váš priateľ urobil kariéru a ešte stále vás zdraví - to je viac, než ste mohli očakávať.
V priateľstve, práve tak ako v láske, bývajú často ľudia šťastnejší vtedy, keď všeličo nevedia, ako vtedy, keď im je to známe.
Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti.
Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.
Moja mama vravievala, že neexistujú cudzí ľudia, len priatelia, ktorých sme ešte nestretli. Teraz žije v Austrálii v dome s s najvyšším zabezpečením.
Za dva mesiace môžeš získať viac priateľov tým, že sa budeš zaujímať o iných ľudí než môžeš získať za dva roky tým, že sa budeš usilovať o to, aby sa iní ľudia zaujímali o teba.
Dobrý priateľ ti povie, čo ti je v priebehu minúty. Po tom, čo ti to povie, nemusí už vyzerať ako taký dobrý priateľ.
Najdôležitejšou úlohou priateľa je, aby ti bol nablízku, keď sa mýliš. Keď máš pravdu, sú po tvojom boku takmer všetci.
Ak charakter muža dobre nepoznáte, pozrite sa na jeho priateľov.
Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť priateľov.
Nie je žiadne priateľstvo, keď jeden nechce počuť pravdu a druhý je pripravený klamať.