Citáty na stenu

Slávne citáty

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ženy hľadajú jemnú dušu a mocné telo.
Je šťastný, kto má životné podmienky primerané svojmu temperamentu, ale vyššie stojí ten, kto svoj temperament vie prispôsobiť životným situáciám.
Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev, ale je rovnako cestou pre každého človeka.
Láska je otvorená fľaša sódy: vyprchá rýchlejšie, ako sa stačíme napiť.
V živote sa človek učí najprv chodiť a rozprávať. Neskôr sa učí sedieť a držať hubu.
Milovať znamená žiť životom toho, koho milujeme. Odpúšťame do tej miery, do akej milujeme. Nemožno po druhý krát milovať to, čo sme už milovať prestali.
Predstavte si život ako hru, kde 24 hodín denne žonglujete s piatimi loptičkami - prácou, rodinou, zdravím, priateľmi a zmyslom života a snažíte sa ich udržať vo vzduchu.
Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.
Život je veľký dar, ktorý možno vrátiť len vo forme malých tvorivých nápadov.
Ak nie sme dobrovoľne dobrí k všetkým, budeme ku každému mimovoľne zlí.
Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.
Na počiatku bolo Slovo, ale človek ho potom zahovoril.
Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a kričí v bolesti.
Peniaze sú iba nástrojom. Zavedú Vás tam, kam chcete, ale smer za Vás neurčia.
Rany v srdci sa vyznačujú tým, že ich môžeme preskúmať až do dna, ibaže musíme mať odvahu vniknúť do nich.
Ideálna žena je nám verná, a predsa nás zahŕňa toľkou starostlivosťou a láskavosťou, akoby mala milenca.
Zlé putovanie znamená, že človek ostáva nezmenený. Takýto človek totiž len vymieňa jedno prostredie za iné, ale spolu s týmto prostredím nemení sám seba.
Problém s bezohľadnou honbou za kariérou v závode krýs spočíva v tom, že aj keď vyhrajete, zostávate krysou.
Blázni, môžete utekať pred ženami, no predsa neutečiete pred ich láskou.
Na svete existuje toľko hladujúcich ľudí, že Boh k nim môže prichádzať len vo forme chleba.
Nie, starovekí astronauti nepostavili pyramídy - postavili ich ľudia, pretože sú bystrí a tvrdo pracujú. A Star Trek je o týchto veciach.
Nie je pravda, že tí, ktorí sa boja vtipov, sa boja pravdy. Naopak - tí, ktorí sa boja pravdy, sa boja vtipov.
Celý život som vyznával vernosť, ale nedarilo sa mi.
Skutočný muž neutrpí škodu aj keby o hlavu prišiel.
Slová a činnosť nejdú dobre dovedna. Pozri len na prírodu - tá je v ustavičnej činnosti, no mlčí!
Pracuj, aby si sa niekým stal a nie aby si niečo získal.
Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia.
Stvorenia sa dorozumievajú vydávaním zvukov. Božím slovom je mlčanie.
Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.
Veľkosť je vlastnosť srdca, mysle a duše, ktorou človek neovláda natoľko prílivy mora ako prílivy svojej vášne.
Najkrajšie veci sa dejú v našich mysliach, no len moc a peniaze ich môžu zhmotniť.
Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi.
Ani smrť nemôže zničiť víťazstvo toho, kto zo všetkých síl bojuje za pravú vec.
Nenávisť je zakuklená závisť, že nie sme na mieste nenávideného.
Nemilujeme ani tak z lásky, ako z prebytku citu, ktorý nemáme možnosť inak uplatniť.
Láska je ako kvet - aj tá najkrajšia zomrie.
Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.
Prorok je ten, kto vidí ďaleko dopredu, ale zároveň vidí všetko vôkol seba, pretože budúcnosť sa začína dnes.
Zo všetkých tvorov, ktoré Boh stvoril, sa len jeden jediný nemôže nikdy stať otrokom. Je ním mačka.
Aby kresťan miloval, musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý.
Láska je v našich rukách. Veľa bude závisieť od vonkajších okolností, ale to podstatné závisí od nás.
Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad.
Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať.
Človek je spisovateľom vlastnej knihy, ktorá sa volá život. Záleží len od fantázie človeka, aký bude jej príbeh.
Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.
Kto raz prežil veľkú lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný z toho, že sa z nej vyliečil.
Srdce zvíťazí aj nad tými najpádnejšími dôvodmi nemilovať.
Ako môže niekto žiť bez toho, že by nebol poučený o umení žitia a umierania.
Báť sa lásky znamená báť sa života. A kto sa bojí života, je už z troch štvrtín mŕtvy.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1