Citáty na stenu
Chuck Norris tiež čítal tieto citáty!

Slávne citáty

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.
Génius je človek ako každý iný. Lenže je iný.
Krása ženy nie je nič iné ako súbor uspokojenia všetkých túžob, ktoré v mužovi mohla postupne vyvolávať.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Láska uberá z ducha tým, ktorí ho majú, a dodáva ho tým, ktorí ho nemajú.
Žiarlivá žena len dokazuje, že nepozná svojho muža natoľko, aby vedela, že vlastne nemá načo žiarliť.
Zmyslom lásky, rovnako ako alkoholu, je dosiahnuť stav bezhlavosti.
Všetko, čo sa dá zaplatiť peniazmi, je lacné.
Je treba životu viac dávať, ako ho urýchľovať.
Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.
Každý muž potrebuje k životu tri ženy: mamu, manželku a aspoň jednu, ktorá ho považuje za muža.
Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plnými hrsťami rozosieva otázniky.
Zločinci sa môžu spolčiť, nie však priateliť.
Do staroby som sa staral o to, aby som dobre žil. V starobe o to, aby som dobre umrel.
Prvá láska je vysnená, posledná už len vymyslená.
Láska nie je ako vodná nádrž. Nikdy úplne nevyschne. Oveľa viac sa podobá prírodnému prameňu. Čím dlhšie a ďalej tečie, o to je mocnejšia, hlbšia a čírejšia.
Pravda vždy vypláva na povrch, i keď niekedy bruchom nahor.
Priatelia, vraví sa, sú zlodeji času.
Hudba je záchrana pred obyčajným slovom.
Otec ma učil pracovať, no neučil ma láske k práci.
Žiarlivec spôsobuje to, čoho sa bojí: vymiznutie lásky.
Pre múdreho má mlčanie hodnotu odpovede.
Sklerotik má všetko, na čo si spomenie.
Aj v tých najdôvernejších vyznaniach je vždy niečo, čo nevypovieme.
Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
Najšťastnejšími okamihmi môjho života, bolo tých pár, ktoré som prežil doma, v kruhu svojej rodiny.
Narodením človeka sa svet stáva krásnejší, úmrtím človeka sa stáva chudobnejší.
Pretože život je len premárnená minca, pokiaľ človek nežil tak, ako chcel.
Na kúrenie je najlepšie staré drevo, na pitie staré víno, na dôverné rozhovory starí priatelia a na čítanie starí autori.
V láske sa strieda radosť i bolesť.
Keď máš pochybnosti, hovor pravdu.
Pravý optimizmus života: človek môže všetko stratiť a pritom môže všetko mať.
Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom.
Šťastie dáva bohatstvo iba dočasne, ako by ho človeku iba vypožičal, ale aby sme boli skutočne šťastní, to závisí len od našej vlastnej vôle.
Neprichádzam sa kľaňať, prichádzam víťaziť...
Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa naučil mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho.
Nedovoľ svojim deťom zabíjať hmyz, tým začína vraždenie ľudí.
Naše úspechy nevznikajú len našou snaživosťou, naše úspechy vznikajú našou vierou, že to dokážeme.
Najlepšou politikou je vravieť vždy pravdu, pokiaľ však nie ste mimoriadne dobrý klamár.
Keď nemáme úspešnú minulosť, nie je to dôvodom k tomu, aby sme nemali úspešnú budúcnosť!
Nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať, to je nešťastie.
Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktoých milujeme.
Zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu.
Keď sa pominiem v Bohu, budem tam, kde som bol predtým večne.
Človek potrebuje odberateľov citov - inak mu puká srdce.
Láska je vždy prítomná, ide len o to, či ju cítime, alebo nie.
Skôr, než človek správne pochopí dielo Ducha Svätého, musí predovšetkým poznať Ducha Svätého.
Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človekovi urobiť radosť.
Láska je pre ženu jediná dostupná múdrosť tohto sveta.
V Hollywoode je úspešným manželstvom to, čo vydrží dlhšie ako mlieko.
Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1