Citáty na stenu
Chuck Norris tiež čítal tieto citáty!

Slávne citáty

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Životu je možné porozumieť len dozadu – ale žiť sa musí dopredu.
Minulosť už nezmeníme a budúcnosť je ešte len pred nami, preto sa musíme v plnej miere venovať práve tejto prítomnosti.
Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Slepá je odvaha, keď za vodcu chce náhodu.
Najlepšie veci v živote sú zadarmo.
Nemôžete začať novú kapitolu vášho života, ak dookola čítate tú predošlú.
To, čo si 60% až 80% súčastníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.
Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.
Všetky veľké pravdy začínajú ako rúhanie.
Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než skeptik nevraví nič viac než to, že opitý človek je šťastnejší než triezvy.
Láska je ako slza, vzniká v oku a do srdca preniká.
Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom.
Žena na mužovi miluje viac jeho dušu ako telo, muž na žene opačne.
Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma.
V láske, ktorá má byť trvalá, je najhorší prechod od lží k pravde.
Staroba je parazit vlastnej mladosti.
Antivírusová ochrana
Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania.
Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné - naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.
Láska nám nepomáha k radosti ale k šťastiu.
Ľudia nedokážu nepretržite pracovať, potrebujú odpočinok. Ale odpočinok nie je ešte konečným cieľom.
Príroda je sebestačná.
Mlčanie je prirodzený základ, na ktorom sa utvára nadprirodzenosť viery.
Hneď za láskou kráča v jednej rade nenávisť, ktorá ju zastupuje.
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Najčistejšie víno nám nalievajú ideológovia - Bez prímesy pravdy.
Mladí ľudia sú skôr na to, aby vynachádzali, než aby súdili.
Antivírusová ochrana
Je vek, kedy žena musí byť krásna, aby bola milovaná. A potom príde vek, kedy musí byť milovaná, aby bola krásna.
Neexistuje taká bezcenná kniha, v ktorej by nebolo napísané aspoň niečo dobré.
Deti začínajú tým, že svojich rodičov milujú, neskôr ich odsudzujú a zriedka, ak vôbec niekedy, im odpúšťajú.
V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. V tridsiatke som nadobudol pevné názory. V štyridsiatke som prestal pochybovať. V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. V šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. V sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá.
Láska medzi dvoma ľuďmi je most cez priepasť, ktorý časom spráchnivie a hrozí, že sa zrúti.
Najlepšie prístroj na odhaľovanie lží je žiarlivá žena.
Časom človek ľutuje všetky hriechy, ktorých sa dopustil a tiež tie, ktoré zabudol spáchať.
Snívať znamená mať aspoň štipku nádeje.
Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi.
Nerobím si poznámky, nepíšem si dopredu náčrt deja, nerobím nič v tom zmysle. Kašlem na tú prekliatu vec. Som salámistický spisovateľ. Pokúšam sa písať dobrú salámu, ale saláma je saláma. Nedokážete ju predať ako kaviár.
Priateľstvo má byť nesmrteľné, nepriateľstvo smrteľné.
Máme na sietnici slepú škvrnu: už nevidíme neviditeľné.
Zo šťastia všetkých sa raduj, nešťastie nech ťa dojíma!
Slávni ľudia stratia svoju dôstojnosť pri bližšom pohľade na nich.
Prácu uľahčuje návyk.
Boh stvoril muža a ženu, ale zabudol si to dať patentovať, preto každý hlupák môže robiť to isté.
Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný.
Keď ťa baví byť verný, tak je to láska.
Konaj dobro a konaj ho dobre.
Miluješ pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.
Srdce blázna je v jeho ústach, ale ústa múdreho človeka sú v jeho srdci.
Rozlišujeme pitie a pijanstvo. K druhému sa uchyľujeme len vtedy, keď ťažoba života láme nám chrbticu.
Práve neprítomnosť Boha vo viditeľnom vesmíre núti človeka, trápeného nezmyselnosťou svojej existencie, aby ho hľadal.
Človek nemá hľadať niečo, čo už našiel, ale uvedomiť si, že už to má a následne podľa toho aj žiť.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1