Citáty na stenu
Chuck Norris tiež čítal tieto citáty!

Slávne citáty

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Z lásky k sebe si netreba nič želať.
Ľudia radi rozpávajú o veciach, o ktorých mnoho nevedia, keďže rozhovor na témy, čo ovládajú, ich nudí.
Láska neodpúšťa buď nič, alebo všetko.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Predzvesťou búrky sú mračná, ohňa dym, nepriateľa vyzvedač, ale nebezpečenstvo z ohovárania napadne človeka rýchle a nečakane.
Milióny ľudí túžia po nesmrteľnosti a pritom nevedia, čo majú robiť, keď v nedeľu popoludní prší.
Smiech nie je zlým začiatkom priateľstva, ale je jeho najlepším koncom.
Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie.
Mnohí silní ľudia pociťujú akúsi prirodzenú potrebu nájsť niekoho alebo niečo, pred čím by sa mohli skloniť. Silnému človeku je niekedy vlastná sila veľmi na ťarchu.
Žijeme, aby sme sa vyhli smrti; existujeme, aby sme sa vyhli neexistencii.
Omyl je prijateľný v mladosti. Nesmieme si ho však zavliecť do staroby.
Šťastie nepozná zajtra ani včera, nepamätá si minulosť, nemyslí na budúcnosť, jestvuje iba v prítomnosti - i to nie celý deň - ale iba okamih.
Ak niekto bedáka, že ho zradil svet, robí tak preto, lebo to on zradil svet. Ak niekto narieka, že láska mu nepriniesla šťastie, robí tak preto, lebo v láske klamal sám seba. Láska nie je len podarúnok, ktorý sa prijíma.
Ak vylúčite nemožné, potom to, čo zostane, musí byť pravda, aj keď je najnepravdepodobnejšia.
Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.
Detstvo je zadarmo, k senilite sa musíme tvrdo dopracovať.
Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame.
Ohováranie neprítomných je hlavnou súčasťou naších rozhovorov. Keby sa celé ľudstvo zišlo na jednom mieste, za chvíľu by sme nemali o čom hovoriť.
Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojích myšlienok.
Mierte na mesiac. Aj keď sa netrafíte, pristanete aspoň na hviezdach.
Deti začínajú tým, že svojich rodičov milujú, neskôr ich odsudzujú a zriedka, ak vôbec niekedy, im odpúšťajú.
Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na tvári.
Hudba nie je iba nejaký druh zábavy, ale stvárnenie hudobných ideí hudobným básnikom, hudobným mysliteľom. Tieto hudobné idey musia zodpovedať zákonom ľudskej logiky - sú súčasťou toho, čo človek môže vnímať, posudzovať a vyjadrovať.
Keď pouvažujem, že je Boh spravodlivý, bojím sa o svoju zem.
O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.
Peniaze sú iba nástrojom. Zavedú Vás tam, kam chcete, ale smer za Vás neurčia.
Žiarlivec spôsobuje to, čoho sa bojí: vymiznutie lásky.
V nešťastí poznáš priateľa.
Všetci trpíme hladom lásky k človeku a keď je hlad, chutí aj zle upečený chlieb.
Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berú.
Slabosťou srdca je zamilovať sa do toho, koho nemilujeme.
Naozajstná láska bojuje, ale nežiarli.
Mozog je aparát, pomocou ktorého si myslíme, že myslíme.
Nemárnite vzácny čas svojho života a neplačte nad tým, čo sa nedá zmeniť.
Nerobím si poznámky, nepíšem si dopredu náčrt deja, nerobím nič v tom zmysle. Kašlem na tú prekliatu vec. Som salámistický spisovateľ. Pokúšam sa písať dobrú salámu, ale saláma je saláma. Nedokážete ju predať ako kaviár.
Láska sa nevyprosí, ani nevyhrozí.
Šťastie je ako zo skla: rovnako sa leskne aj láme.
Kto bol stvorený na to, aby miloval, bude milovať všetkých, i keď nimi bude nenávidený.
Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.
Som presvedčený, že si človek každým úsmevom predlžuje život.
Jednoducho sú ľudia, od ktorých sa, nech akokoľvek dávaš pozor, zašpiníš.
Opravdivo niekoho milovať znamená nielen túžiť po tom, aby mu ten druhý bol verný, ale aj osobne sa zaviazať na túto vernosť.
Krásnym vlastnostiam milovanej bytosti sa môžeme tešiť iba ako šťastnej náhode.
Každý život si vytvára jemu vlastnú imitáciu nesmrteľnosti.
Ego je ilúzia. Čím viac ľudí alebo vecí sa držíme a sme na nich závislí, tým je silnejšie a tým menej máme.
Iba tomu prinesie pochvala úžitok, kto vie oceniť napomenutie.
To, že prerastáme niekoho o hlavu, nie vždy je zásluhou hlavy.
I keď sa ti všetci spreneveria, ostanem ti verný.
Strach je hlavnou príčinou povier a jednou z hlavných príčin krutosti. Skrotiť strach je začiatkom múdrosti.
Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyseľný.
Láska má len dovtedy cenu, pokiaľ je spontánna.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1