Citáty na stenu

Citáty - Albert Einstein

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Gravitácia nie je zodpovedná za to, že sa ľudia zamilovávajú.
Jedným z príznakov šialenstva je robenie rovnakých vecí s očakávaním iného výsledku.
Len 2 veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť, no vesmírom si nie som istý.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.
Žiadne množstvo pokusov nikdy nemôže dokázať, že som mal pravdu. Jediný pokus však kedykoľvek môže dokázať, že som sa mýlil.
Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
Vianočné darčeky
Za svoj dlhý život som pochopil jedno - keď tak objektívne pozerám, tak naša veda je v plienkach a je veľmi jednoduchá, ale je to to najlepšie, čo vôbec máme.
Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.
Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.
Život je príliš krátky a čas, ktorý stratíme zívaním sa nám nikdy nevráti.
Skôr rozbiješ atóm ako ohováranie.
Je otázka, čo je významnejšie: znalosť faktov, či fantázia.
Veľké osobnosti vždy narážali na odpor priemerných ľudí. Priemerná osobnosť nie je schopná rozumieť človeku ktorý odmietol slepo sa držať konvenčných zvyklostí a namiesto toho sa rozhodol vyjadrovať svoj názor odvážne a úprimne.
Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyseľný.
Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.
Vianočné dekorácie
Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci.
Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.
Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.
Nesnažte sa stať mužom úspechu, ale radšej mužom hodnoty.
Človek, čo má radosť z toho, ak mašíruje v zástupe a šíku pri vyhrávani hudby je hodný opovrhovania - dostal omylom svoj veľký mozog, miecha by mu bola celkom stačila.
Základné zákony nie je možné objaviť logickou cestou. Existuje len intuícia, ktorej pomáha cit pre chápanie zákonitostí, ktoré sa za určitým javom skrývajú.
Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.
Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akýkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.
Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
Koniec sveta bude, keď ľudia prestanú spievať.
Vianočné darčeky
Pretože naša vnútorná skúsenosť sa zakladá na reprodukovaní a kombinácii zmyslových vnemov, koncepcia duše bez tela sa mi zdá prázdna a zbavená zmysluplnosti.
Nikde neleží pravda na povrchu.
Štát je tu pre ľudí a nie ľudia pre štát.
Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.
Úsilie o pravdu musí byť nadriadené akémukoľvek inému úsiliu.
Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry. Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Vianočné dekorácie

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.
Človeka, ktorý nemá úplnú pravdu, môžeme presvedčiť omnoho ľahšie než toho, kto má polovičnú pravdu.
Láska je najlepšia taktika. Najlepšia nielen voči tým, ktorých milujeme, ale aj voči tomu, kto miluje nás.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Manželská láska, ktorá prežije tisícoraké útrapy, je podľa mňa ten najkrajší zázrak.
Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu.
Nenávidieť je niekedy väčšia rozkoš než milovať.
Vianočné darčeky
Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.
Sme divadlom tomuto svetu - hrajme tak, nech sa publikum nenudí.
Matematicky vzaté je bozk to, čo dostaneme, keď dotyk pier delíme dvoma.
Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1