Citáty na stenu

Citáty - Anatole France

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Na mladosti je krásne to, že môže obdivovať bez toho, aby chápala.
Choroba je darom nebies, človek sa totiž dozvie, ako zle so svojím telom hospodáril.
Mladí ľudia úprimne vyzdvihujú tých, ktorí ich pochvália.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Ženy a lekári vedia, kedy je lož vhodná a milosrdná.
Iba ženy a lékari vedia, ako veľmi potrebná a milosrdná je lož.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Nič nám nepríde tak draho ako lacné pravdy.
Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.
Častejšie používaj uši ako jazyk.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Ľudia si vytvorili obraz osudu, aby zakryli vlastné nerozvážnosti, lebo osud len málokedy bojuje proti rozumnosti a väčšinu vecí v živote riadi rozumná bystrozrakosť.
Žena je krehká nádoba, ale má pevné dno.
Manželská láska, ktorá prežije tisícoraké útrapy, je podľa mňa ten najkrajší zázrak.
Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma.
Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj, kam ťa duch vedie.
Platonická láska je ako šek, ktorý nie je krytý bankou.
Iba poctivá práca je zdrojom všetkého bohatstva.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1