Citáty na stenu

Citáty - Anthony de Mello

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Jednou zo základných práv človeka je mať právo na chybu.
Niektorí ľudia sa správajú asi tak, ako keby vlastnili lietadlo a používajú iba vrtuľu, aby vysušili prádlo.
Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Ak chcete žiť, slová musia zomrieť.
Citlivosť v jednaní je milosrdenstvo v praxi.
Náboženstvo je prst ukazujúci k slnku. Hlavne si ten prst nestrkaj do úst.
Iba činorodí ľudia zakúsia, čo je pravé mlčanie.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Večer pred spaním, jednoducho spýtajte sa: Čo som dnes urobil pre Ježiša a čo som dnes urobil s Ježišom? Pozrite sa na svoje ruky. To je najlepšie spytovanie svedomia.
Nie sme na svete preto, aby sme tu opatrovali múzeum, ale preto, aby sme pestovali záhradu, prekypujúcu kvitnúcim životom, určenú pre krajšiu budúcnosť.
Sú rôzne druhy lások - tie najokázalejšie nebývajú vždy tie najvernejšie.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Ak žijeme sami pre tento život, tak sme najúbohejší zo všetkých bytostí.
Láska je spôsob, ako vidíme a vnímame. Je to pohľad dovysoka a doďaleka, odkrývajúci nekonečné možnosti a bezhraničné obzory.
Milióny duchovných vytostí sa potulujú svetom, či spíme alebo bdieme.
Majster jazyka, ktorého myseľ prekypuje myšlienkami, bude pri reči skôr rozmýšľať a vyberať. Ale obyčajný táraj sype zo seba ustavične tie isté myšlienky, odené vždy do tých istých slov.
Rozumný človek sa prispôsobí ostatným. Ten nerozumný trvá na tom, aby sa svet prispôsobil jemu. Preto všetky zmeny závisia od tých nerozumných.
Nepoužívaj klasické citáty - robíš tým exhumáciu babičky v prítomnosti milenky.
Milovať znamená predovšetkým mlčať a počúvať.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1