Citáty na stenu

Citáty - Anthony de Mello

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Jednou zo základných práv človeka je mať právo na chybu.
Niektorí ľudia sa správajú asi tak, ako keby vlastnili lietadlo a používajú iba vrtuľu, aby vysušili prádlo.
Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Ak chcete žiť, slová musia zomrieť.
Citlivosť v jednaní je milosrdenstvo v praxi.
Náboženstvo je prst ukazujúci k slnku. Hlavne si ten prst nestrkaj do úst.
Iba činorodí ľudia zakúsia, čo je pravé mlčanie.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Nemože byt v živote všetko tak, ako by sme chceli.
Prvé a posledné, čo žiadame od génia, je láska k pravde.
Ľudia nemajú bohatstvo a chudobu v dome, ale v duši.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.
Potešenie je znamením životnej sily.
Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou.
Keď som bol malý, opýtal som sa kňaza, ako sa dostanem do neba a ako sa chrániť pred všetkým zlom, čo je vo svete. A on mi povedal to, čo kedysi Boh svojim deťom: Ste ovce medzi vlkmi. Buďte chytrí ako hady a nevinní ako holubice.
Ako často býva veľká láska len malý cit, nafúknutý do nebeských výšok.
Najšťastnejšie sú tie lásky, ktoré sú tak nešťastné, že z nich niet východiska.
Ľudia dokážu byť tak šťastní, ako si len ich myseľ zaumieni.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1