Citáty na stenu

Citáty - Anton Pavlovič Čechov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky.
Dúfam, že budem študentom až do konca života.
Nič nie je ľahšie než klamať a ohovárať.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Zamilovanosť človekovi ukazuje, ako by to malo vyzerať stále.
Muž, ktorý nepije, nie je podľa môjho názoru skutočný muž.
Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto všetko príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Muž a žena neznamená vždy len lásku. Často predstavujú nesúlad vo všetkom, čo sa ich spoločne týka.
Byť zamilovaný do seba znamená nemať v láske súpera.
Všetko, čo sa zhoduje s našim prianím, je pravda. Všetko, čo je s ním v rozpore, vyvoláva náš hnev.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Život nemôže byť príjemný, ak nie je zároveň aj čestný
Ozajstná múdrosť je v poznaní vlastnej nevedomosti.
Aký bezútešný by bol svet bez odchýliek od pravidiel.
Niet tej pretvárky, ktorá by mohla dlho skrývať lásku tam, kde je, alebo ju predstierať tam, kde nie je.
Nečinný človek v mojich očiach znamená toľko, ako keby vôbec nejestvoval.
Existujú len dva spôsoby, ako môžeš narábať s láskou. Nemôžeš ju zakázať, nemôžeš ju vnucovať, nemôžeš ju predať či kúpiť. Ale môžeš ju prijímať a rozdávať.
Priateľstvo má byť nesmrteľné, nepriateľstvo smrteľné.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1