Citáty na stenu

Citáty - Aristoteles

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Potešenie je znamením životnej sily.
Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu.
Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Platón je mi veľmi drahý, ale pravda ešte drahšia.
Nemiluje ten, kto nemiluje vždy.
Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.
Vianočné darčeky
Každý génius má v sebe trochu šialenstva.
Nie je to voľný čas, ktorý je hranicou práce, ale je to práca, ktorá je hranicou voľného času. Ten sa má naplniť umením, vedou a predovšetkým filozofiou.
Ľudia nedokážu nepretržite pracovať, potrebujú odpočinok. Ale odpočinok nie je ešte konečným cieľom.
Milovať znamená želať blížnemu, čo je dobré, ale želať mu to z lásky k nemu, nie z lásky k sebe.
V nešťastí poznáš priateľa.
O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.
Zlo ľudí spojuje.
Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť.
Zlo pripravuje sebe, kto ho chystá inému.
Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, keď druhí robia radosť jemu.
Vianočné dekorácie
Dokonalosť nie je čin, ale návyk.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Vianočné darčeky

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť.
V tom, že jeden nesie viac než druhý, je tajomstvo lásky.
Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš, ani si ho nevšimneš.
Ľudia sú odporní, pokiaľ ich nemilujeme.
Šťastný nie je ten, kto sa druhým zdá, šťastný je ten, kto sa sám pokladá za šťastného.
Vianočné dekorácie
Bežné vzdelanie Vám zarućí prežitie, bohatstvo Vám však zabezpečí samovzdelávanie.
Kto dáva chudobnému, požičiava Bohu.
Slovo má cenu denára, mlčanie má cenu dvoch.
Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1