Citáty na stenu

Citáty - Blaise Pascal

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Človek nekonečne prevyšuje ľudí.
V každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh.
Keď milujeme, zdá sa nám, že sme inakší ako predtým.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Slabosi sú ľudia, ktorí poznajú pravdu, ale zastávajú ju len dovtedy, kým majú z nej prospech.
Málo priateľstiev by zostalo, keby každý vedel, čo o ňom za chrbtom hovorí jeho priateľ.
Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu, v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu.
Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.
Rozumný človek vie, že utrpenie mu nie je vrodené.
Rozdiel medzi kľudom a istotou mysle - istotu poskytuje len pravda, kľud poskytuje úprimné hľadanie pravdy.
I srdce má svoj rozum.
Múdry človek nemiluje preto, že z toho má prospech, ale preto, že nachádza šťastie v samotnej láske.
Pravdu spoznávame nielen rozumom, ale aj zmyslami.
Nielen pravda sama poskytuje istotu, ale už i jej samotné hľadanie upokojuje.
Kvapka lásky je viac než oceán vôle a rozumu.
Boh vštepuje náboženstvo do ducha dôvodmi a do srdca milosťou.
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch.
Šťastie je nádherné - čím viac sa rozdáva, tým viac ho máme.
Stačí akákoľvek hlúposť, aby človeka zabila.
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra zbadá v ľuďoch.
Niet horšieho nešťastia než to, že sa človek začína báť pravdy, aby neukázala, aký je zlý.
Aby sme mohli ohodnotiť cnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote.
Pravda poskytuje istotu, ale až aj samotné jej hľadanie poskytuje pokoj.
Nešťastie človeka začína tým, že nie je schopný v miestnosti zostať iba sám so sebou.
Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení.
Človek nie je ani anjel, ani hlúpe zviera. Nešťastie je, že ním sa stáva vo chvíli, keď zo seba začne robiť anjela.
Človek nie je ani anjel, ani hlúpe zviera. Nešťastím je, že sa ním stáva vo chvíli, keď začne zo seba robiť anjela.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.
Nešťastná láska nie je to najhoršie; to pravé nešťastie je nemilovať.
Pluralistický a demokratický štát môže žiť a prosperovať iba na základe vzájomného rešpektovania práv a povinností väčšiny a menšiny.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Veľa ľudí je toho názoru, že život bez peňazí nie je život. Ale je veľa ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí a preto sa stáva ich životom láska.
Zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu.
Utrpenie a bolesť sú vždy záväzné pre veľké poznanie a hlboké srdce.
Láska vie človeka vyniesť na vrchol a neskôr ho odtiaľ tvrdo zhodiť rovno na zem.
Ak chceš, aby druhí mlčali, odmĺč sa najprv ty.
Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.
Najsilnejšou stránkou človeka nie je šikovnosť alebo vonkajší výzor, ale jeho charakter.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1