Citáty na stenu

Citáty - Confucius

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Aby ste zostali spolu a stále boli priateľmi a nie len spolu zotrvávali, ale aby ste naozaj mali rodinu, ktorá miluje jeden druhého a teší sa navzájom zo svojich sŕdc - musíte za to bojovať. Bojovať za svoju vlastnú hrdosť.
Stvoriteľ nám dal lásku ako výraz našej ľudskej tváre.
Nikdy nehovor, že Boh je na našej strane, skôr sa modlite, aby sme my mohli byť na jeho strane.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.
Život je iba zrkadlo a to čo uvidíte tam von, musíte najskôr uvidieť vo vašom vnútri.
Rozchod je tragický len vtedy, keď dvaja, ktorí sa rozišli, žijú naďalej bok po boku.
Bývaj štýlovo! :) www.NovyNabytok.sk
Malé lásky prinášajú časom len ľahostajnosť, veľké sklamanie.
Pravdy je možné šíriť, ale nie je možné ich vnucovať.
Malá láska, keď nie opätovaná, sa zmení v priateľstvo, veľká v nenávisť.
Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1