Citáty na stenu

Citáty - Erich Fromm

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ak máme neúspech v láske, musíme hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si uvedomili, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život. Ak sa chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maľovaní, liečení, alebo v inžinierstve..
Ak milujete bez toho, že by ste podnietili lásku, čiže ak vaša láska nevyvoláva lásku, ak prostredníctvom výrazu života ako milujúci neučiníte zo seba milovaného, potom je vaša láska bezmocná, je to nešťastie.
Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Mladí svojou úprimnosťou pôsobia na starších a sú od nich tajne obdivovaní za svoju schopnosť vidieť a hovoriť pravdu. Volia radšej byť sami sebou namiesto vlastniť a konzumovať.
Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú. Dávajú život svojim vlastným možnostiam a prinášajú život druhým ľuďom i veciam.
Ľudia obdivujú hrdinov, pretože odvážne opúšťajú to, čo majú a vydávajú sa na nepreskúmanú pôdu.
Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné.
Väčšina ľudí je presvedčená, že láska v prvom rade znamená byť milovaný a až potom milovať.
Ak milujem iného človeka, cítim sa jedno s ním, či s ňou, ale s ním takým aký je, nie takým, akého ho chcem mať ako objekt pre svoju potrebu. Je jasné, že taká úcta je možná len vtedy, ak som ja dosiahol nezávislosť; ak viem stáť a chodiť bez bariel, nemusím ovládať či vykorisťovať kohokoľvek iného.
Láska sa často mýli so zamilovaním, s náhlym zrútením priehrad, ktoré do tohto okamihu oddeľovali dvoch cudzích ľudí.
Povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkých druhom lásky. Je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie.
V skutočnosti moderný človek mimo pracovnú dobu má veľmi málo sebadisciplíny. Keď nepracuje, chce leňošiť, flákať sa, alebo aby sme použili krajšie slovo "uvoľniť sa."
Nie ten, kto toho veľa má, ale ten, kto toho veľa rozdá, je bohatý.
Nie ten, kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva.
V skutočnosti moderný človek mimo pracovnú dobu má veľmi málo sebadisciplíny. Keď nepracuje, chce leňošiť, flákať sa, alebo aby sme použili krajšie slovo "uvoľniť sa".
Väščina ľudí je presvedčená, že láska v provom rade znamená byť milovaný až potom milovať.
Uvedomenie si pravdy má oslobodzujúci účinok, uvoľňuje energiu a zbavuje myseľ neistôt.
Niektorí uzatvárajú dvojspolok proti svetu a svoje zdvojené sebectvo pokladajú za lásku.
Poznanie začína rozpadom ilúzií, znamená to vidieť v nahote.
„Mať dôveru“ - či „veriť“ - v iného človeka znamená byť si istý spoľahlivosťou a nemennosťou jeho základného zamerania, jadrom jeho osobnosti, jeho láskou.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Človeka posudzujeme skôr podľa jeho otázok, ako podľa jeho odpovedí.
Muži budú vždy tým, čo z nich urobili ženy.
Smrť je pred nami asi ako v triede na stene obraz Alexandrovej bitky. Ide o to, aby sme ešte v tomto živote svojimi činmi obraz zatemnili, či dokonca ho vytreli.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Kto ma nechápe, nemôže byť hoden mojej lásky.
Veľká láska je už polovičné šialenstvo ducha.
Byť mladým znamená mať neustále určitý cieľ, nepoznať hranice. Dozrieť znamená poznať hranice a stratiť cieľ.
Za svoju udatnosť nemôže ručiť, kto zatiaľ nebol v nebezpečí.
Prívaly sĺz padajú ako vodopád z očí žien, k rozumu ich však neprivádzajú.
Tam, kde sa končí láska, začína sa nenávisť.
Ohováranie neprítomných je hlavnou súčasťou naších rozhovorov. Keby sa celé ľudstvo zišlo na jednom mieste, za chvíľu by sme nemali o čom hovoriť.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1