Citáty na stenu

Citáty - Ernest William Barnes

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.
Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.
Každý z nás môže byť veľkým zdrojom lásky. Najjednoduchšia cesta k tomu je porozumenie.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
S rozumom treba mať súcit, so srdcom nie - srdce je od prirodzenosti statočné ako také.
Zmyslom lásky, rovnako ako alkoholu, je dosiahnuť stav bezhlavosti.
Možno, že by sme boli omnoho šťastnejší, keby sme dávali do obehu menej peňazí a viac lásky.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


V láske sa strieda radosť i bolesť.
Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24 hodín denne.
Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Rozdiel medzi kľudom a istotou mysle - istotu poskytuje len pravda, kľud poskytuje úprimné hľadanie pravdy.
Láska dokáže život ľudí rozveseliť, ak oni dokážu lásku a život brať vážne.
Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto všetko príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných.
Presvedčenie, ktoré má mládež o sebe: že by všetko na svete zariadila a vybavila lepšie, než to neprebudené ľudstvo robilo pred ňou, nebýva azda len márnomyseľným sebaprecenením, ale je aj – a hádam ešte väčšmi – krásne a povzbudzujúce.
Talent sa zdokonaľuje v samote, charakter v prúdoch života.
I dobrí ľudia musia často zlému privyknúť.
Vaša priorita musí byť stanoviť si priority.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1