Citáty na stenu

Citáty - Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Rozumná žena a žiarlivá žena sú dve rozličné veci.
V naozajstne milujúcom srdci buď žiarlivosť zabíja lásku alebo láska zabíja žiarlivosť.
Krása je strašná vec. Diabol v nej zápasí s Bohom a bojiskom sú ľudské srdcia.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Utrpenie, to je i život. Aké potešenie by bolo v ňom bez utrpenia?
Milovať život sa môžeme naučiť len prostredníctvom utrpenia.
S človekom žijúcim skutočne bez Boha som sa ešte nikdy nestretol. Namiesto toho som sa vždy stretával s človekom nepokojným.
Utrpenie a bolesť sú vždy záväzné pre veľké poznanie a hlboké srdce.
Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho tak, ako ho vidí Boh.
Keby Boh neexistoval, bolo by všetko dovolené.
Vzdelanosť sa spája niekedy s takou beštialitou, s takým cynizmom, až sa vám to bridí, a čo akí dobrí alebo zaujatí by ste boli, nenájdete vo svojom srdci ani odpustenie, ani ospravedlnenie.
Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje.
Treba akosi znova trpieť za naše budúce šťastie, vykúpiť ho akýmisi novými mukami. Utrpenie všetko očisťuje.
Prestali ste rozlišovať zlo a dobro, pretože ste prestali spoznávať svoj národ.
Láska nie je zábudlivá, len rada zabúda.
Ach tie prízemné povahy! Aj tá ich láska sa podobá na nenávisť.
Kto lásku nazval láskou, radšej smrť jej mohol meno dať, lebo ťažšie než úmrtie je, je verne milovať.
Hlúposť je stručná a nie ľstivá, ale rozum prekrúca a skrýva sa. Rozum je podliak, ale hlúposť je priama a statočná.
Mnohí silní ľudia pociťujú akúsi prirodzenú potrebu nájsť niekoho alebo niečo, pred čím by sa mohli skloniť. Silnému človeku je niekedy vlastná sila veľmi na ťarchu.
Súcit je hlavný a možno jediný zákon bytia celého ľudstva.
Socializmus je nielen otázka robotnícka alebo takzvaného štvrtého stavu, ale prevažne ateistická otázka, otázka súčasného vtelenia ateizmu, otázka Babylonskej veže, stavanej práve bez Boha, nie aby dosiahli nebesá zo zeme, ale aby nebesá strhli na zem.
Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Láska vie človeka vyniesť na vrchol a neskôr ho odtiaľ tvrdo zhodiť rovno na zem.
Láska je súrodencom smrti a obe potom deti múdrosti života.
S knihami je to ako s ľuďmi - len veľmi malý počet niečo znamená, zvyšok sa stráca v množstve.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Zatiaľ čo podstatná časť sveta má hlad, problémom našej civilizácie je, ako sa najesť a pritom sa nenajesť. Vymýšľame odtučnenú smotanu, maslo bez masla. Odstraňujeme zo svojich pokrmov tú najvýživnejšiu časť. A to len kvôli tomu, aby sme mohli zbesilo a donekonečna jesť.
Láska je prales, kto tam raz vkročí, je očarený a späť nenájde cestu.
Máme zničené životy, ale sme dobrí ľudia a máme milosť. A aj keď nemusíme konať dobro, aby nás Boh miloval, chcem pre neho konať dobro.
Štedrý človek si vymyslí aj dôvod na dávanie.
Kým som si myslel, že sa učím žiť, učil som sa umierať.
Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho naopak v srdciach ľudí umlčať.
Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1