Citáty na stenu

Citáty - Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Rozumná žena a žiarlivá žena sú dve rozličné veci.
V naozajstne milujúcom srdci buď žiarlivosť zabíja lásku alebo láska zabíja žiarlivosť.
Krása je strašná vec. Diabol v nej zápasí s Bohom a bojiskom sú ľudské srdcia.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Utrpenie, to je i život. Aké potešenie by bolo v ňom bez utrpenia?
Milovať život sa môžeme naučiť len prostredníctvom utrpenia.
S človekom žijúcim skutočne bez Boha som sa ešte nikdy nestretol. Namiesto toho som sa vždy stretával s človekom nepokojným.
Utrpenie a bolesť sú vždy záväzné pre veľké poznanie a hlboké srdce.
Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho tak, ako ho vidí Boh.
Keby Boh neexistoval, bolo by všetko dovolené.
Vzdelanosť sa spája niekedy s takou beštialitou, s takým cynizmom, až sa vám to bridí, a čo akí dobrí alebo zaujatí by ste boli, nenájdete vo svojom srdci ani odpustenie, ani ospravedlnenie.
Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje.
Treba akosi znova trpieť za naše budúce šťastie, vykúpiť ho akýmisi novými mukami. Utrpenie všetko očisťuje.
Prestali ste rozlišovať zlo a dobro, pretože ste prestali spoznávať svoj národ.
Láska nie je zábudlivá, len rada zabúda.
Ach tie prízemné povahy! Aj tá ich láska sa podobá na nenávisť.
Kto lásku nazval láskou, radšej smrť jej mohol meno dať, lebo ťažšie než úmrtie je, je verne milovať.
Hlúposť je stručná a nie ľstivá, ale rozum prekrúca a skrýva sa. Rozum je podliak, ale hlúposť je priama a statočná.
Mnohí silní ľudia pociťujú akúsi prirodzenú potrebu nájsť niekoho alebo niečo, pred čím by sa mohli skloniť. Silnému človeku je niekedy vlastná sila veľmi na ťarchu.
Súcit je hlavný a možno jediný zákon bytia celého ľudstva.
Socializmus je nielen otázka robotnícka alebo takzvaného štvrtého stavu, ale prevažne ateistická otázka, otázka súčasného vtelenia ateizmu, otázka Babylonskej veže, stavanej práve bez Boha, nie aby dosiahli nebesá zo zeme, ale aby nebesá strhli na zem.
Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.
Skromný úsmev je najkrajšou prirodzenou ozdobou ľudskej tváre.
Láska prekvitá iba dovtedy, kým je voľná a spontánna, myšlienka na povinnosť ju môže veľmi ľahko zabiť.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Veľa malých bezcitností môže usmrtiť lásku. Aj veľa ľahkých hriechov môže mať závažné dôsledky. Nádherný liek, ktorý nám venoval Pán, je sviatosť zmierenia, ktorá nás dokáže znova priviesť k láske.
Človek je bohatý alebo chudobný podľa toho, koľko si môže dopriať vecí nevyhnutných pre život a život spríjemňujúcich a koľko radovánok.
Bohatstvo človeka je v jeho srdci. Vo svojom srdci je kráľom sveta. Pre život nie je nevyhnutné vlastniť mnoho vecí.
Život je ako trúbka. Keď do nej nefúkaš, nič z nej nevyjde.
Počas vojny je pravda tak drahocenná, že ju musí vždy doprevádzať telesná stráž lží.
Komu si sa raz stal priateľom, zostaň mu priateľom navždy.
Láska je nádherný pocit a prechováva v nás naveky nádherný cit

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1