Citáty na stenu

Citáty - František Saleský

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s akou konáme.
Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha.
Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť.
Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.
Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť a správanie iných. Takto urážať lásku je veľmi riskantné.
Keď sa tešíš, otváraš srdcia; keď nariekaš, zatváraš ich. Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka.
Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať.
Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť.
Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, kde je naviazanosť na svetské veci.
Vo svojich prácach sa neusilujeme znásobovať túžbu, ale dôkladnosť.
Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.
Keby som zbadal, že mám v srdci čo i len jediné vlákenko, ktoré by nepatrilo Bohu, hneď by som ho vytrhol.
Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný.
Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.
Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše.
Mlčanie má pôsobiť milo a byť bez žlče.
Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré preňho robíme, ale podľa spôsobu, ako ich konáme.
Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.
Boh dal človeku rozum, aby ho viedol.
Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte.
Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote: rozhodnutie plniť si povinnosti stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezmalomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme sa mohli dopustiť.
Usilujme sa nikdy nestrácať dôveru v Boha. Keď vám dá padnúť, nie je to preto, že vás chce opustiť, ale preto, aby vás ponížil a aby ste si v budúcnosti dali väčší pozor.
Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha.
Kto je naozaj trpezlivý, znáša s rovnakou duševnou silou kríže ponižujúce i kríže, ktoré sú u ľudí vo veľkej vážnosti.
Lepšie je premôcť vášeň hnevu úplne ako sa domnievať, že s mierou a rozumom si ním poslúžime. Len čo sa dostane do našej duše, čoskoro ju ovládne a tyranizuje.
Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu Božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobré, urobte to hneď a veľkodušne.
Ak sklopíte oči zo skromnosti, pokorte sa aj v duši. Keď ukazujete, že chcete posledné miesto, túžte po ňom aj v srdci.
Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti.
Usilujme sa o takú slobodu ducha, že keď nás niekto vyruší v pobožnosti, vieme pobožnosť prerušiť s veselou tvárou. Kto takúto slobodu nemá, ukazuje, že ho to mrzí a ponosuje sa.
Milovať prináša veľké uspokojenie, keď v milovaní nemožno prekročiť medzu. Najväčším uspokojením je však milovať Boha, lebo tam takého nebezpečenstva niet.
Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné vyhovieť v tom, čo je dovolené. Tak si nadobudnete pravú lásku.
Pri rozhovoroch sa zabávajte a správajte slušne. Prehovorte len vtedy, keď je to vhodné a doprajte hovoriť druhým.
Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.
Nedovoľte svojej mysli zastavovať sa nad vecami márnymi a neužitočnými. Ak sa na to navykne, bude sa zastavovať aj nad vecami nebezpečnými a zlými.
Ak vieme nájsť radosť a Božiu vôľu aj v biedach tohto sveta, sú rovnako milé ako raj.
Niektorí ľudia sú takí zamilovaní do Boha, že čokoľvek robia, dopúšťajú sa určitého druhu modloslužby. Stvoria si toľko modiel, koľko vecí robia.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Najviac zo všetkého ľudia stoja o to, zachovať si život a zo všetkého najmenej si ho šetria.
Som povolaný k tomu, aby som zmenil tvár sveta.
Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.
Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a kričí v bolesti.
Pravda sa nesmie zamieňať s názorom väčšiny.
Človeka posudzujeme skôr podľa jeho otázok, ako podľa jeho odpovedí.
Naozajstná láska bojuje, ale nežiarli.
Lenivosť, ako je známe, je neodolateľná chuť odpočinúť si ešte skôr, než sa človek unaví.
Človek má takú cenu ako veci, čo si váži.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1