Citáty na stenu

Citáty - Friedrich Nietzsche

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Žiť s ľuďmi je ťažké preto, lebo je veľmi ťažké mlčať.
Rok treba mlčať, aby sa človek odnaučil tárať a naučil sa hovoriť.
Učiť sa nevidieť seba je nutné, aby sme mohli vidieť mnoho vecí.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
V pravej láske duša prekrýva telo.
Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človekovi urobiť radosť.
Cez hudbu majú vášne rozkoš zo seba samých.
Hudba uvolňuje ducha a okrídľuje myšlienky.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Len ten naozaj miloval, kto miluje i po dlhých rokoch lásky tak ako prvý raz.
Mocnejšie ju miloval, lebo ju stratil.
Kde vzniká priveľa sporov, pravda sa vytráca.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
Keď niekomu vernosť spôsobuje radosť, potom je to láska.
Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.
Rodina, domácnosť a deti ponúkajú mužovi raj, kde môže denne vidieť Boha s anjelmi pri ich diele.
Čo je na prvej láske najpôvabnejšie? Že málokedy končí sobášom.
To, čo nazývame cnosťami, je často len zmes rozličných činov a rozličných záujmov, ktoré spôsobuje náhoda alebo náš dôvtip.
V láske sa žena podobá hudobnému nástroju, ktorý prezrádza tajomstvo svojho pekného zvuku len dobrému hudobníkovi.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1