Citáty na stenu

Citáty - Ignác z Loyoly

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.
Čím viac niekto sleduje chyby druhých ľudí, tým menej sa stará o poznanie svojich vlastných chýb.
Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov.
Pravda sa nedá nadlho umlčať. Môže sa na ňu síce útočiť, ale nemôže byť premožená.
Opustiť Boha pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou.
Pravda žiari vždy svojim vlastným svetlom, zatiaľ čo lož sa zahaľuje temnotami, ale stačí, aby sa ukázala holá skutočnosť a lož je odhalená.
Márne sa namáha a pracuje ten, kto chce naprávať mravy druhých, keď nezačne najskôr sám u seba.
So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť.
Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov.
Zmena podnebia nemení mravy. Keď neopustí nedokonalý človek sám seba, sotva sa stane lepším na inom mieste.
Ak diabol zistí, že má nejaký človek jemné svedomie, snaží sa ho ešte viac zjemniť a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku.
Spravodlivému človeku prospievajú aj tvrdé rany nepriateľov. Práve tým, že škodia, pomáhajú. Je tomu tak, ako keby dážď drahokamov spustošil vinicu a tým obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.
Nedávaj na ľudský ohľad, ale vnútorne buď tak slobodný, aby si mohol vždy urobiť aj opak.
Je ťažšie ovládať ducha ako trýzniť telo.
Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu dobra v spojení s ním.
Pozorujte s hlbokou vnútornou bolesťou, aká veľká nevedomosť o Bohu panuje vo všetkých ľudí a všade.
Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím všetko od Boha.
Je celkom isté, že sa Boh k nám zachová veľmi štedro, ak v nás nájde veľkodušnú a hlbokú pokoru.
Zachovaj si vo všetkých veciach slobodu ducha. V ničom nedbaj na ľudské ohľady, ale zachovaj si ducha vnútorne slobodného, aby si stále mohol robiť aj opak toho, čo druhí. Nenechaj sa zastaviť nijakou prekážkou, aby si si ustrážil slobodu ducha.
Nedbalosť a nezáujem vždy strpčujú lenivému človekovi každú prácu.
Za rehoľníka nech sa pokladá ten, kto sa dokonale odpútal od sveta a opustil sám seba.
Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.
Ak ťa diabol nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň raduje, že ti spôsobil mrzutosť a pripravil ťa trochu o pokoj v duši.
Pre žiadnu vec neopovrhuje svet rehoľníkmi tak, ako keď sa medzi sebou rozdeľujú na rôzne skupiny.
Nikdy nerobme alebo nepíšme nič, z čoho by mohla vzniknúť nejaká nenávisť alebo zatrpknutosť.
V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala.
Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj, kam ťa duch vedie.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Mám rád optimistov, no nie bláznov.
Lož je veľmi smutná náhrada za pravdu, je však jediná, ktorú sa dodnes podarilo nájsť.
Zo slova nemožno vziať naspäť ani čiarku.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Všetko je konečné. Tak to vraví rozum. Aj keď cit mu do toho často a rád kecá.
Ak vieme nájsť radosť a Božiu vôľu aj v biedach tohto sveta, sú rovnako milé ako raj.
Zlo stojí nielen proti dobru, ale aj proti sebe samému.
Nikdy nepovedať ani slovo viac alebo menej, ako je to, čo považujeme za pravdu.
Rok treba mlčať, aby sa človek odnaučil tárať a naučil sa hovoriť.
Čím viac milujeme a darujeme sa, tým sa náš život stáva významnejším a hodnotnejším.
Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1