Citáty na stenu

Citáty - Imre Forbáth

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Tvrdiť, že alkoholizmus prispieva ku genialite, znamená tvrdiť, že viac vidí ten, kto vidí dvojmo.
Hlupák ozbrojený citátmi častokrát porazí znalcu textu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ani šediny, ani vrásky nedokážu na seba náhle strhnúť vážnosť, ale čestne prežitý život zožne nakoniec vážnosť ako svoj posledný plod.
To, čo prinúti ľudí ku zmene, je vnímaná priepasť medzi životnými túžbami, očakávanými a existujúcimi možnosťami naplniť ich v rozumnej dobe v momentálnej situácii.
Ak odkladá žena konečné rozhodnutie, neznamená to ešte, že nie je odhodlaná. Chce sa len presvedčiť o vašej odhodlanosti.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Aký bezútešný by bol svet bez odchýliek od pravidiel.
Žena, ktorá nechápe muža viac než seba, ho nebude nikdy naozaj milovať.
Čím bližšie sú ľudia pravde, tím sú znášanlivejší voči cudzím omylom. A opačne.
Vec sa nestane spravodlivou tým, že pre ňu ľudia zomierajú.
Človek nikdy nie je spokojný tam, kde je.
Opravdivo niekoho milovať znamená nielen túžiť po tom, aby mu ten druhý bol verný, ale aj osobne sa zaviazať na túto vernosť.
Život je komédia pre tých, ktorí myslia a tragédia pre tých, ktorí cítia.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1