Citáty na stenu

Citáty - Imre Forbáth

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Tvrdiť, že alkoholizmus prispieva ku genialite, znamená tvrdiť, že viac vidí ten, kto vidí dvojmo.
Hlupák ozbrojený citátmi častokrát porazí znalcu textu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Antivírusová ochrana

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Strach je hlavnou príčinou povier a jednou z hlavných príčin krutosti. Skrotiť strach je začiatkom múdrosti.
Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.
Muži by boli radi verní, pravdovravní a ženatí - všetko však len trošku.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Svet nie je horší, ale spravodajská služba sa zlepšila.
Všetko, čo mám rád, stráca polovicu svojho čara, keď nie si so mnou, aby som sa s tebou o to podelil.
Ak niečo urobí muž z lásky k svetu, postará sa, aby to už druhý raz neurobil.
Rok treba mlčať, aby sa človek odnaučil tárať a naučil sa hovoriť.
Človek nie je ani anjel, ani hlúpe zviera. Nešťastie je, že ním sa stáva vo chvíli, keď zo seba začne robiť anjela.
Muž sa oženil vtedy dobre, keď chápe každé slovo, čo jeho žena nepovedala.
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra zbadá v ľuďoch.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1