Citáty na stenu

Citáty - Isaac Asimov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Keby mi doktor povedal, že mám len šesť minút života, nepremýšlal by som. Písal by som o trochu rýchlejšie.
Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.
Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia.
Emocionálne som ateista. Nemám žiadne fakty, aby som dokázal, že Boh neexistuje, ale tak silne to tuším, že nechcem strácať čas.
Ak mám pravdu, náboženský fundamentalisti nepôjdu do neba, lebo žiadneho neba niet. Ak majú pravdu oni, nepôjdu do neba, lebo sú pokrytci.
Nie je nič desivé na nekonečnom bezsennom spánku. Určite je to lepšie ako nekonečné muky v pekle a nekonečná nuda v nebi.
Písanie je pre mňa jednoducho myslenie cez moje prsty.
Rozlišujeme pitie a pijanstvo. K druhému sa uchyľujeme len vtedy, keď ťažoba života láme nám chrbticu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Boh sa smeje, keď vidí našu smrteľne vážnu tvár.
Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.
Miluj, a aby si bol šťastný, musíš si nahovárať, že to je jediný človek, ktorého miluješ.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Na mladosti je krásne to, že môže obdivovať bez toho, aby chápala.
Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rovnako rád.
„Mať dôveru“ - či „veriť“ - v iného človeka znamená byť si istý spoľahlivosťou a nemennosťou jeho základného zamerania, jadrom jeho osobnosti, jeho láskou.
Zmyslom lásky, rovnako ako alkoholu, je dosiahnuť stav bezhlavosti.
Krásna žena poskytuje úžitok len milencom a maliarom bez fantázie.
Omyl je prijateľný v mladosti. Nesmieme si ho však zavliecť do staroby.
Zlo ľudí spojuje.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1