Citáty na stenu

Citáty - Jacques-Bénigne Bossuet

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Najkrutejšia pomsta je zostať svojmu mužovi verná.
Rany v srdci sa vyznačujú tým, že ich môžeme preskúmať až do dna, ibaže musíme mať odvahu vniknúť do nich.
Dobre strážené mlčanie je bezpečným prostriedkom, ako dosiahnuť spásu.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Antivírusová ochrana

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Všetky náboženstvá sľubujú odmenu za vynikajúcu vôľu a dobré srdce, avšak žiadnu odmenu za vynikajúcu hlavu alebo chápanie.
Človek nikdy nie je spokojný tam, kde je.
V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. V tridsiatke som nadobudol pevné názory. V štyridsiatke som prestal pochybovať. V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. V šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. V sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Keď sa nenávisť stane zbabelou, vyjde do spoločnosti a zmení si meno na spravodlivosť.
Byť verný telom, ale nie v duchu, alebo zostať verný v myšlienkach, ale nie telom - to býva dosť nebezpečný typ lásky.
Za rok si možno budete želať, aby ste boli bývali začali dnes.
Bez entuziazmu sa vo svete nič veľkého nevykonalo.
Všetky nasledujúce lásky sú len pokračovaním prvej.
Kto zostane pravdivý voči sebe samému a voči druhým, ten má najkrajšie vlastnosti najväčších talentov.
Aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1