Citáty na stenu

Citáty - Ján Pavol II.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Pluralistický a demokratický štát môže žiť a prosperovať iba na základe vzájomného rešpektovania práv a povinností väčšiny a menšiny.
Telo je pre lásku iba prostredníkom.
Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev, ale je rovnako cestou pre každého človeka.
Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.
Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.
Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.
Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho naopak v srdciach ľudí umlčať.
Spoločenské komunikačné prostriedky sa môžu veľmi pričiniť o jednotu medzi ľudmi.
Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.
Život nás učí že láska, manželská láska je základným kameňom každého života.
Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.
Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vyslovil.
Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho napoak v srdciach ľudí umlčať.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete.
Je dobré snívať, ale lepšie je snívať a pracovať. Viera je mocná, ale činy spolu s vierou sú mocnejšie. Túžba je nápomocná, ale práca naplnená túžbou je nenahraditeľná.
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Život nemôže byť príjemný, ak nie je zároveň aj čestný
Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.
Láska uberá ducha tým, ktorí ho majú a dodáva ho tým, ktorí ho nemajú.
Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše.
Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.
Extrémna bolesť, rovnako ako extrémna radosť je taký nesmierny cit, že nemôže dlho trvať. Ľudské srdce nemôže žiť v extrémoch.
Mať rád ľudí a milovať ľudí, to je celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1