Citáty na stenu

Citáty - Ján Pavol II.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Pluralistický a demokratický štát môže žiť a prosperovať iba na základe vzájomného rešpektovania práv a povinností väčšiny a menšiny.
Telo je pre lásku iba prostredníkom.
Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev, ale je rovnako cestou pre každého človeka.
Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.
Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.
Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.
Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho naopak v srdciach ľudí umlčať.
Spoločenské komunikačné prostriedky sa môžu veľmi pričiniť o jednotu medzi ľudmi.
Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.
Život nás učí že láska, manželská láska je základným kameňom každého života.
Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.
Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vyslovil.
Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho napoak v srdciach ľudí umlčať.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Vernosť je triumfujúca kapitulácia.
Rozumný človek vie, že utrpenie mu nie je vrodené.
Žena vždy túži po duši, nech je to duša muža, dieťaťa či psa. Muži sa uspokojujú s tým, že bažia po tele.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať.
Nechcem tvrdiť, že z hlupáka je možné urobiť múdreho človeka - to by bolo rovnaké ako chcieť dať sluch človeku, ktorý sa narodil bez sluchového nervu.
I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku.
Láska je ako hurikán, zmetie všetko, čo mu príde do cesty.
Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom.
Keby bolo možné skrížiť človeka s mačkou, bol by omnoho dokonalejší. Len mačka by si značne pohoršila.
Hľadáme lásky ako drahokamy - kto však zasial jej semená, nevieme.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1