Citáty na stenu

Citáty - Jeremy Bentham

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Žiarlivosť je neresť obmedzeného chápania lásky.
Jediný spôsob, ako si zaistiť príjemný život, je zaistiť príjemný život ostatným. Jediný spôsob, ako zaistiť ostatným príjemný život, je správať sa k nim, ako keby sme ich milovali. A jediný spôsob, ako sa k niekomu správať tak, ako keby sme ich milovali, je naozaj ich milovať.
Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie tou mierou, akou ho dáva iným.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Čomu sa v láske bránime, to nás v nej neminie.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Krásnym vlastnostiam milovanej bytosti sa môžeme tešiť iba ako šťastnej náhode.
Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.
Hovoríme láska, ale on je to celý zástup citov, že ich v tom húfe ani nemôžeme rozoznať.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Je pekné, že medzi priateľmi možno mnohé zamlčať a neskalí to ich súlad. Medzi manželmi je to ťažšie.
Žiarlivosť nie je veľká láska, ale nedostatok úcty k sebe.
Hľadať pravdu má väčšiu cenu než pravda samotná.
Láska má len dovtedy cenu, pokiaľ je spontánna.
Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju.
Dlhý styk so zlom rovnako ako s dobrom vedie k tomu, že v ňom človek nájde zaľúbenie.
Láska nemá stanovenú cenu. Je láskou, len keď je zadarmo.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1