Citáty na stenu

Citáty - Johann Wolfgang von Goethe

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Neužitočný život je predčasná smrť.
Talent sa zdokonaľuje v samote, charakter v prúdoch života.
Keď sa diletant snaží niečo urobiť, zvykne sa ospravedlňovať tým, že jeho práca ešte nie je hotová.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav.
Aj keď svet ide dopredu, mladosť musí začínať stále od začiatku.
Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou.
Vianočné darčeky
V mladosti každý verí, že svet začal tým, že je tu všetko práve kvôli nemu.
Najväčší omyl je, keď si mladé dobré hlavy myslia, že stratia originalitu, ak uznajú pravdy, ktoré už uznal niekto pred nimi.
Existuje šťastie, ale ho nepoznáme, aj by sme ho poznali, ale si ho nevieme vážiť.
Sme formovaný tým, čo milujeme.
Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje.
Mlčanie má až takú silu, že býva nemožné nepočuť ho.
Zo slova nemožno vziať naspäť ani čiarku.
Keby sme mali študovať všetky zákony, nemali by sme skoro žiadny čas ich prekračovať.
Láska nemá iba páliť, ale aj hriať.
Človek stále nestráca, ak sa niečoho zrieka.
Vianočné dekorácie
Učíme sa len od toho, koho milujeme.
Kto chce vyslovovať pochybnosti, nech neučí, kto chce učiť, nech podáva niečo hotové.
Človeka nikto neklame, človek klame sám seba.
Prvé a posledné, čo žiadame od génia, je láska k pravde.
Lepšie byť smutný s láskou ako bez nej veselý.
Bolesť druhých nám pomáha niesť našu vlastnú.
Ak sa človek zaoberá sledovaním svojho organizmu alebo morálneho rozpoloženia, bude sa určite cítiť chorým.
Nenávisť je stranícka, ale láska je ešte viac.
I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku.
Kto nie je schopný obete, nie je schopný lásky.
Vianočné darčeky
Nikto nie je tak beznádejne zotročený ako tí, ktorí falošne veria, že sú slobodní.
Ku všetkému, čo je veľké, prvým krokom je odvaha.
Zbytočne dlho hovoríme, aby sme odmietli: druhý počuje zo všetkého iba - nie!
Láska chodí mnohými cestami, vernosť len jednou.
Nič tak neodhaľuje charakter ľudí ako to, čomu sa vysmievajú.
Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.
Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým.
Omyl je prijateľný v mladosti. Nesmieme si ho však zavliecť do staroby.
Čo si v mladosti želáme, toho máme v starobe hojnosť.
Problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu.
Vianočné dekorácie
Kto zostane pravdivý voči sebe samému a voči druhým, ten má najkrajšie vlastnosti najväčších talentov.
Šťastný nie je kráľ či poddaný, ale ten, kto našiel mier vo svojom dome.
Pohľad na zamilovaných je divadlom pre bohov.
Kto nebozkáva je ako mŕtvy.
Hneď ako si začnete veriť, budete vedieť, ako máte žiť svoj život.
Iba vedieť nestačí, musíme aplikovať. Chceť nestačí, musíme robiť.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Vianočné darčeky

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.
Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja, môžeme zmeniť svoj život.
Rozprávať sa behom koncertu je zbytočné – hudba je vždy hlučnejšia.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Prokrastinácia je ako kreditná karta. Je to všetko veľká zábava, kým vám nepríde účet.
Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí.
Miluj, a aby si bol šťastný, musíš si nahovárať, že to je jediný človek, ktorého miluješ.
Vianočné dekorácie
Dobrý citát je ako hrozienko v koláči. Koláč sa však nedá upiecť len z hrozienok.
Život je krátky, pravdaže, ale v pomere k čomu?
Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.
Život je smrteľná choroba prenášaná sexom.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1