Citáty na stenu

Citáty - José Ortega y Gasset

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Rozchod je tragický len vtedy, keď dvaja, ktorí sa rozišli, žijú naďalej bok po boku.
Všetko, čo mám rád, stráca polovicu svojho čara, keď nie si so mnou, aby som sa s tebou o to podelil.
Masy a kolektív môžu skutočne žiť bez pravdy. Nie sú jej ani schopní ani ju nepotrebujú.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ak sa trpí v dvojici a nemôžu si tí dvaja navzájom pomôcť, jatrí sa ich bolesť až osudne - vždy to končí tým, že jeden druhému pričíta za vinu za to, že trpí.
Mlčanie Boha je iné než mlčanie človeka. Jeho mlčanie nie je protikladom hovorenia. U Boha hovoriť a mlčať je to isté.
Krásnym vlastnostiam milovanej bytosti sa môžeme tešiť iba ako šťastnej náhode.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Čím bližšie sú ľudia k pravde, tým sú znášanlivejší voči cudzím omylom.
Čo je na láske krásne? To, čo by bolo škaredé, keby jej nebolo.
Múdra žena je tá, ktorá dokáže postrčiť koleso manželstva, keď uviazne na mŕtvom bode.
Žiadna láska nás neuspokojí natoľko, aby sme po nej stále netúžili.
Ježiš Kristus bol extrémistom lásky, prorok Ámos bol extrémistom spravodlivosti. Nejde teda o to, či sme extrémisti, ale o to, akí sme extrémisti. Sme extrémisti nenávisti alebo lásky?
Prvé a posledné, čo žiadame od génia, je láska k pravde.
Najhoršie, čo o človeku môžeš povedať, je pravda.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1