Citáty na stenu

Citáty - Josef Čapek

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Niet zlých právd, ale sú zlé skutočnosti.
Ľudia, ktorí ľahko zarábajú príliš veľa peňazí, v skutočnosti nepoznajú život.
Mládež chce poznávať život (a rozumieť mu) s dátumom dneška.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Presvedčenie, ktoré má mládež o sebe: že by všetko na svete zariadila a vybavila lepšie, než to neprebudené ľudstvo robilo pred ňou, nebýva azda len márnomyseľným sebaprecenením, ale je aj – a hádam ešte väčšmi – krásne a povzbudzujúce.
Pravda nie je v opojení, pravda je v jasnosti. Ale tej jasnosti má predchádzať opojenie.
Jednoducho sú ľudia, od ktorých sa, nech akokoľvek dávaš pozor, zašpiníš.
Človek je závislý na svojom prostredí a nemôže sa dokonale izolovať. Ale netreba sa izolovať za každú cenu, aby bol človek sám sebou.
Bytie nie je ani dobré ani zlé, ale keby nevedel človek rozlišovať medzi dobrom a zlom, zničil by sa na tejto zemi, lebo má obrovské nadanie, ktorým zvieratá nedisponujú. Zvieratá žijú právom silnejšieho, človek si poslúži nielen právom silnejšieho, ale aj právom podlejšieho.
Niet zlých právd, sú len zlé skutočnosti.
Najviac rečí mávajú hlupáci - vždy majú o čom hovoriť. Keď otvárajú hubu, domnievajú sa, že získavajú na význame.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Človek len nevydrží, on prevládne. Pretože má dušu. Ducha schopného súcitu a obetovania a výdrže.
V živote sa často stáva, že i to, čo milujeme viac než seba, nás časom omzí.
Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie tou mierou, akou ho dáva iným.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Láska je žula, ľudské srdcia sú len z blata.
Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24 hodín denne.
Kedysi pradávno sme boli jedno. A tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska.
Keď sa pes nažerie, už ho ani nenapadne, aby sa pchal ďalej a márne ho kto láka - ale človek?
Všetka sila pochádza z mlčania.
Najcennejšia je pravda, ktorú sme sami objavili.
Odsudzovať iného je vždy nesprávne, lebo nikto nikdy nemôže vedieť, čo sa odohrávalo a odohráva v duši druhého človeka.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1