Citáty na stenu

Citáty - Joseph Heller

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Keď vyrastiem, chcel by som byť malým chlapcom.
Myslel som si, že keď o tom nebude nikto hovoriť, nebude to pravda.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Kto zostane pravdivý voči sebe samému a voči druhým, ten má najkrajšie vlastnosti najväčších talentov.
Mladosť je neposedná, pretože má ešte málo rozumu. Staroba rozvážna, pretože ho už má veľa.
Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Keby bolo možné skrížiť človeka s mačkou, bol by omnoho dokonalejší. Len mačka by si značne pohoršila.
Pravé dobro nie je iba cnosťou a radosťou, ale aj zbraňou v boji, oveľa silnejšou ako je násilie.
Žite tak, ako môžete, lebo večnosť svojej smrti neskrátite o nič.
Nemárnite vzácny čas svojho života a neplačte nad tým, čo sa nedá zmeniť.
Ak sa človek zaoberá sledovaním svojho organizmu alebo morálneho rozpoloženia, bude sa určite cítiť chorým.
Keby bola iba jedna pravda, nebolo by možné namaľovať sto plátien na tú istú tému.
V skutočnosti je smelý ten, kto odolá strachu, kto premôže svoj strach a nie ten, komu chýba strach.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1