Citáty na stenu

Citáty - Marcus Tullius Cicero

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Život mŕtvych je uložený v pamäti žijúcich.
Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť priateľov.
Nie je žiadne priateľstvo, keď jeden nechce počuť pravdu a druhý je pripravený klamať.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý nechce vypočuť pravdu.
Život nemôže byť príjemný, ak nie je zároveň aj čestný
Ani šediny, ani vrásky nedokážu na seba náhle strhnúť vážnosť, ale čestne prežitý život zožne nakoniec vážnosť ako svoj posledný plod.
Najväčším dobrom je žiť podľa prírody.
Vyslovené slovo letí, napísané zostáva.
Šťastný život si staviame na duševnom pokoji.
Nečinný človek v mojich očiach znamená toľko, ako keby vôbec nejestvoval.
Takí sú ľudia, z pravdy uznávajú málo, z verejnej mienky mnoho.
Nie je nič neznesiteľnejšie ako hlupák, ktorý má šťastie.
Aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.
Každý začiatok veľkej veci je nepatrný.
Nikdy nie som toľko zaneprázdnený ako vo svojom voľnom čase.
Dôvod robí pochybnú vec vierohodnou.
Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.
Lenivosť je strach pred očakávanou prácou.
Ako zlato v ohni, tak sa trvalá vernosť preveruje v nebezpečenstve.
Ak chceš dosiahnuť najvyššie miesto, nie je hanbou zastaviť sa na druhom alebo aj na treťom.
Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.
Zabúdať na staré priateľstvá pre nové je ako vymieňať plody za kvety.
Klamárovi obyčajne neveríme, aj keď už hovorí pravdu.
Zmýliť sa môže každý človek, v omyle zotrváva len tvrdohlavý.
História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.
Každý má byť spokojný s časom, ktorý mu je daný k životu. Krátky čas života je dosť dlhý na to, aby si žil dobre a čestne.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Vašou úlohou je spoznať Váš svet a potom sa mu celým srdcom odovzdať.
Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha.
Tam, kde sa končí láska, začína sa nenávisť.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie tou mierou, akou ho dáva iným.
Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherne vydanie.
Rád cítim hnoj v maštaliach, ale v knihách ho nemôžem vystáť.
Dobrý priateľ ti povie, čo ti je v priebehu minúty. Po tom, čo ti to povie, nemusí už vyzerať ako taký dobrý priateľ.
Masy a kolektív môžu skutočne žiť bez pravdy. Nie sú jej ani schopní ani ju nepotrebujú.
Je šťastný, kto má životné podmienky primerané svojmu temperamentu, ale vyššie stojí ten, kto svoj temperament vie prispôsobiť životným situáciám.
Skôr rozbiješ atóm ako ohováranie.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1