Citáty na stenu

Citáty - Mary Wardová

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Komu si sa raz stal priateľom, zostaň mu priateľom navždy.
Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži.
Snaž sa, aby Pán vždy zaujímal prvé miesto.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti.
Tri veci sa mi obzvlášť páčia, a síce ak sú mladí ľudia zbožní, chorí radostní a starí trpezliví.
Boh si poslúži aj menej dokonalými vecami, aby dosiahol svoje zámery.
Boh má na všetko svoj čas.
Len tí, ktorí celkom patria Bohu, sú silní a súci na všetky tie dobré skutky, ktoré treba vykonať vo svete.
Nemaj rozdelené srdce, lebo ťa opustí Boh i ľudia.
Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh.
Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie, preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo radšej nekonajme nič.
Ak je naše srdce čisté, lepšie dokážeme vidieť Božiu vôľu.
Boh miluje jednoduchosť, nie však nevedomosť.
Chcem túžiť iba po tom, aby som ho milovala.
Najsilnejšia zo všetkých pohnútok zanechať hriechy je tá, že ich zakazuje ten, ktorého milujem.
Vždy a všade máme mať stále pred očami väčšiu Božiu službu a spoločné dobro.
Konaj dobro a konaj ho dobre.
Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.
Radšej by som zomrela, ako bola nevďačná a ublížila niekomu, kto sa snaží robiť mi dobro.
Ani tá najmenšia námaha nezostáva bez rozmnoženia poznania a lásky.
Musíme Boha nasledovať, ale nie ho predbiehať.
Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe, rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným, medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme.
Never slovám, ak za nimi nestoja skutky.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Rozdiel medzi ťavou a človekom je v tom, že ťava môže pracovať celý deň bez pitia a človek môže piť celý deň bez práce.
Sexuálna výchova v škole by bola dobrá vec, ale deťom by sa z tohto predmetu nemali dávať domáce úlohy.
Spoločenské komunikačné prostriedky sa môžu veľmi pričiniť o jednotu medzi ľudmi.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Láska v nás vzbudzuje hlbšie city, než v nás môže vzbudiť žena.
Úsmev a dobrá nálada sú známkou víťazstva nad osudom.
Platonická láska je ako šek, ktorý nie je krytý bankou.
Kto naozaj miloval a je sklamaný, je ochotný skôr nežiť, než nenávidieť.
Žena ti ochotne vyhovie vo všetkom, po čom sama túži.
Kto je naozaj trpezlivý, znáša s rovnakou duševnou silou kríže ponižujúce i kríže, ktoré sú u ľudí vo veľkej vážnosti.
Treba akosi znova trpieť za naše budúce šťastie, vykúpiť ho akýmisi novými mukami. Utrpenie všetko očisťuje.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1