Citáty na stenu

Citáty - Mary Wardová

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Komu si sa raz stal priateľom, zostaň mu priateľom navždy.
Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži.
Snaž sa, aby Pán vždy zaujímal prvé miesto.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti.
Tri veci sa mi obzvlášť páčia, a síce ak sú mladí ľudia zbožní, chorí radostní a starí trpezliví.
Boh si poslúži aj menej dokonalými vecami, aby dosiahol svoje zámery.
Boh má na všetko svoj čas.
Len tí, ktorí celkom patria Bohu, sú silní a súci na všetky tie dobré skutky, ktoré treba vykonať vo svete.
Nemaj rozdelené srdce, lebo ťa opustí Boh i ľudia.
Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh.
Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie, preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo radšej nekonajme nič.
Ak je naše srdce čisté, lepšie dokážeme vidieť Božiu vôľu.
Boh miluje jednoduchosť, nie však nevedomosť.
Chcem túžiť iba po tom, aby som ho milovala.
Najsilnejšia zo všetkých pohnútok zanechať hriechy je tá, že ich zakazuje ten, ktorého milujem.
Vždy a všade máme mať stále pred očami väčšiu Božiu službu a spoločné dobro.
Antivírusová ochrana
Konaj dobro a konaj ho dobre.
Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.
Radšej by som zomrela, ako bola nevďačná a ublížila niekomu, kto sa snaží robiť mi dobro.
Ani tá najmenšia námaha nezostáva bez rozmnoženia poznania a lásky.
Musíme Boha nasledovať, ale nie ho predbiehať.
Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe, rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným, medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme.
Never slovám, ak za nimi nestoja skutky.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Antivírusová ochrana

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Neobávaj sa nevedomosti, ale falošného poznania. Lepšie je nevedieť nič, ako pokladať za pravdu to, čo pravdou nie je.
Ak sa vzdáte fajčenia, pitia a milovania, nebudete v skutočnosti žiť dlhšie, bude vám to tak len pripadať.
Pravda je niekedy omyl, ktorý mnoho ľudí zdieľa.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Žiarlivec neznesie pomyslenie, že by sa jeho sok mohol tešiť z rovnakého šťastia ako on.
Vopred chápať dokáže len veľké srdce.
Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.
Leňoch je človek, ktorý si nedá prácu, aby svoje ničnerobenie patrične odôvodnil.
Ako ľahko sa to povie: nájsť seba samého! Avšak, keď sa tak stane naozaj, ako veľmi sa vydesíme!
Pracuj, aby si sa niekým stal a nie aby si niečo získal.
Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj, kam ťa duch vedie.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1