Citáty na stenu

Citáty - Matka Tereza

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Nevieme robiť veľké veci, iba malé s veľkou láskou.
O čo viac prijmeme v mlčaní, o to viac budeme môcť rozdávať v každodennom živote.
Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Ježiš chce teba a nie tvoju prácu.
Ježiš na vás stále čaká v tichu.
Najväčším zlom je nedostatok lásky: lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým.
Vianočné darčeky
My, ženy, môžeme sa vyrovnať mužom, ak máme prostriedky a rozum.
Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho nepríjmu, aj to je odpoveď Boha.
Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa naučil mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho.
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s ním aj v tejto chvíli, ak milujeme ako on miluje, ak pomáhame ako on pomáha, ak dávame ako on dáva, ak slúžime ako on slúži.
Otec a matka majú mnoho práce a nemajú na dieťa čas. Toto sú veci, ktoré ničia mier.
Ja nie som nič iné, iba malá ceruza v Božích rukách. To on ňou píše. To on myslí. To on rozhoduje.
Spočiatku som si myslela, že je potrebné obracať ľudí na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je milovať.
Poznanie seba samých nás stavia na vlastné nohy; to je pre lásku veľmi dôležité, lebo poznanie Boha dáva lásku a poznanie seba, robí nás pokornými.
Chudobní sú úžasní. Raz prišiel k nám jeden z nich aby nám poďakoval a povedal: Od vás, ktoré ste sľúbili čistotu, sa môžeme najlepšie naučiť ako plánovať rodinu. Veď tu sa nejedná o nič iné, než o sebaovládanie pre vzájomnú lásku. Zdá sa mi, že povedal čosi veľmi krásne. Títo ľudia možno nemajú čo jesť, ale sú to veľkí ľudia.
Večer pred spaním, jednoducho spýtajte sa: Čo som dnes urobil pre Ježiša a čo som dnes urobil s Ježišom? Pozrite sa na svoje ruky. To je najlepšie spytovanie svedomia.
Vianočné dekorácie
Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu, zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v Božích očiach cenu.
Otec a matka majú mnoho práce a nemajú na dieťa čas - toto sú veci, ktoré ničia mier.
Nič nevravím, keď ma kritizujú. Snažíme sa konať čo najlepšie a nechávame za nás hovoriť našu prácu.
Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.
Nazdávam sa, že politici strávia málo času na kolenách. Som si istá, že by boli lepšími politikmi, keby to robili.
Rodina, ktorá sa spoločne modlí, stojí pri sebe.
Mier sa začína úsmevom.
Ovocím lásky je služba.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Vianočné darčeky

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


V láske je človek ako rastlinka, ktorú nemožno ľubovoľne presádzať. Aj keď to prežije, dlho trvá, kým sa, ak vôbec, jej korene znova zotavia z poranenia.
Láska je len obal citov, pozlátka, ale jej jadrom je bolesť.
Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť a správanie iných. Takto urážať lásku je veľmi riskantné.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Kto je naozaj trpezlivý, znáša s rovnakou duševnou silou kríže ponižujúce i kríže, ktoré sú u ľudí vo veľkej vážnosti.
Z budúcnosti sa stáva minulosť, preto nás prenasleduje do konca života.
Láska spája a pretvára vôle, záľuby, zvyky, názory, dokonca i skutky a správanie sa.
Vianočné dekorácie
Všetko mimoriadne, veľké a krásne sa vždy urobí len tak, že na to myslíme častejšie a lepšie ako iní.
Keď starnú ženy, stále viac a viac sa spoliehajú na kozmetiku. Keď starnú muži, stále viac a viac sa spoliehajú na svoj zmysel pre humor.
Láska je tá najkrajšia bolesť na svete.
Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1