Citáty na stenu

Citáty - Michal Kolár

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Najcennejším a najzriedkavejším pokladom je čistota ľudského srdca.
Skutočný priateľ ti dokáže podať pomocnú ruku aj v prípade, keď ju sám potrebuje.
Kto chce robiť veľké veci, ten musí nájsť odvahu robiť veľké obety.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Snívať znamená mať aspoň štipku nádeje.
Odvahu každý nosí v sebe, ale len správny človek ju vie použiť vtedy, keď je treba.
Kto objaví vnútornú silu a dokáže ju využiť k vytvoreniu pokoja a rovnováhy ľudského vedomia a tela, ten dosiahne najvyšší možný stav existencie. Táto existencia je najúžasnejšia energia vo vesmíre.
Najsilnejšou stránkou človeka nie je šikovnosť alebo vonkajší výzor, ale jeho charakter.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ak ľudstvo neskoncuje s vojnou, vojna skoncuje s ľudstvom.
Mladosť by bola krásna doba, keby prišla až neskôr v živote.
To, že žena nežiarli na svojho muža, ešte neznamená, že nie je žiarlivá. Len žiarli na mužov iných žien.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto všetko príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných.
Dobrý je iba ten, kto zabúda na svoje dobré skutky a pripomína si svoje previnenia, zlý je naopak ten, kto má na pamäti predovšetkým svoje dobré skutky a na zlé si nepamätá.
Láska je prejavom vôle, zahrňuje úmysel a čin.
Srdce je večne hladujúci dravec.
Mlčanie je také nabité potencionálnou múdrosťou a duchom, ako neopracovaný kus mramoru ťarchavý veľkou sochou.
V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. V tridsiatke som nadobudol pevné názory. V štyridsiatke som prestal pochybovať. V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. V šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. V sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá.
Či už si myslíte, že to dokážete, alebo že to nedokážete, vždy máte pravdu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1