Citáty na stenu

Citáty - Niccolò Machiavelli

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ľudská neopatrnosť zvádza k mnohým veciam, ktoré spočiatku chutia sladko a až omnoho neskôr prezradia svoje červivé jadro.
Nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým.
Medzi životom, aký je, a životom, aký by mal byť, je tak veľký rozdiel, že ten, kto nedává pozor, čo sa deje a rieši iba to, čo sa stáť malo, robí omnoho viac pre svoju skazu ako pre prežitie.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Budúcnosť vytvára iba ten, kto dáva samého seba. Kto chce iba poučovať, meniť druhých, je neplodný.
Jediná sila, jediná hodnota a jediné, čo povznáša, je milovať a byť milovaný.
Nemože byt v živote všetko tak, ako by sme chceli.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Slabosťou srdca je zamilovať sa do toho, koho nemilujeme.
Silu lásky možno merať len veľkosťou obetí, ktorými bola vykúpená.
Aby bol človek spokojný, musí byť povznesený nad biedou, lebo nezáleží na tom, čo človek má, ale aký je.
Ideálna žena je nám verná, a predsa nás zahŕňa toľkou starostlivosťou a láskavosťou, akoby mala milenca.
Verím, že sex je jedna z najkrajších, najprirodzenejších a najužitočnejších vecí, ktorú si môžem kúpiť za svoje peniaze.
Najväčší dar je vedieť posúdiť hodnotu vecí.
Bojím sa iba Boha, nikoho iného!

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1