Citáty na stenu

Citáty - Niccolò Machiavelli

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ľudská neopatrnosť zvádza k mnohým veciam, ktoré spočiatku chutia sladko a až omnoho neskôr prezradia svoje červivé jadro.
Nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým.
Medzi životom, aký je, a životom, aký by mal byť, je tak veľký rozdiel, že ten, kto nedává pozor, čo sa deje a rieši iba to, čo sa stáť malo, robí omnoho viac pre svoju skazu ako pre prežitie.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Samozrejme, že každé vedomie smeruje k tomu, aby sa vyjadrilo, ale vyjadriť sa je dielo ťažké, pomalé a krivolaké a je omyl si myslieť, že to, čo nejde vysloviť, neexistuje. Lebo vysloviť a pojať má jeden a ten istý zmysel.
Slzy môžu vyschnúť, ale srdce nikdy.
Byť verným v maličkostiach je niečo veľké.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
To, čo utvrdzuje lásku milencov, je neustále nebezpečenstvo ich vzájomného rozchodu.
Najlepším liekom na trému je modlitba - keď sa naučíš rozprávať s Najvyšším, so všetkými vysoko postavenými už to pôjde ľahko.
Múdre je myslieť skepticky a počínať si optimisticky.
Zdravé telo je hostiteľ, chromé žalárnik.
Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť.
Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.
Sme podriadený času. Čas velí: vpred!

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1