Citáty na stenu

Citáty - Seneca

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.
Nemože byt v živote všetko tak, ako by sme chceli.
Ak chceš nasledovať bohov, rob dobre aj nepríjemným osobám, pretože slnko vychádza aj pre zlých a more je k službám aj pirátom.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Je lepšie milovať a stratiť, ako nemilovať vôbec.
Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.
Všetky telá a všetky duše nedosahujú spoločnú hodnotu naj nepatrnejšieho skutku lásky.
Popierať, veriť a pochybovať znamená pre človeka to, čo pre kone beh.
Nie preto sa neodvažujeme, že veci sú ťažké, ale veci sú ťažké, pretože sa neodvažujeme.
Najsilnejší je ten, kto má moc nad sebou.
Všetko šťastie v živote závisí od odvahy a práce.
Všetky dobré zásady sú už v knihách napísané, teraz už len ostáva ich uskutočniť.
Lenivosť je hlúposť tela, hlúposť je lenivosť ducha.
Práve neprítomnosť Boha vo viditeľnom vesmíre núti človeka, trápeného nezmyselnosťou svojej existencie, aby ho hľadal.
Chybou je, keď veríš každému, ale chybou je i to, keď neveríš nikomu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Neodpúšťame tomu, koho milujeme, ale milujeme toho, komu odpúšťame.
Ak vernosť nie je vzájomným darom, potom je najmárnomyseľnejším zo všetkých márnomyseľností.
Mnohí ľudia opovrhujú dobrom, ale málokto ho vie rozdávať.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Láska je ako hurikán, zmetie všetko, čo mu príde do cesty.
Je dobré mať peniaze a veci, ktoré si za peniaze kúpite. Dobré je však občas skontrolovať, či ste nestratili veci, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú.
Maj odvahu používať vlastný rozum.
Milujem život, som doňho vášnivo zamilovaný a budem mať tú česť mu to dokázať.
Počas vojny je pravda tak drahocenná, že ju musí vždy doprevádzať telesná stráž lží.
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch.
Pesimista je človek, ktorý postavený pred dve zlá, vyberie si obe.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1