Citáty na stenu

Citáty - Seneca

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.
Nemože byt v živote všetko tak, ako by sme chceli.
Ak chceš nasledovať bohov, rob dobre aj nepríjemným osobám, pretože slnko vychádza aj pre zlých a more je k službám aj pirátom.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Je lepšie milovať a stratiť, ako nemilovať vôbec.
Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.
Všetky telá a všetky duše nedosahujú spoločnú hodnotu naj nepatrnejšieho skutku lásky.
Popierať, veriť a pochybovať znamená pre človeka to, čo pre kone beh.
Nie preto sa neodvažujeme, že veci sú ťažké, ale veci sú ťažké, pretože sa neodvažujeme.
Najsilnejší je ten, kto má moc nad sebou.
Všetko šťastie v živote závisí od odvahy a práce.
Všetky dobré zásady sú už v knihách napísané, teraz už len ostáva ich uskutočniť.
Lenivosť je hlúposť tela, hlúposť je lenivosť ducha.
Práve neprítomnosť Boha vo viditeľnom vesmíre núti človeka, trápeného nezmyselnosťou svojej existencie, aby ho hľadal.
Chybou je, keď veríš každému, ale chybou je i to, keď neveríš nikomu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí.
Človek, ktorý miluje letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je sputnaný.
Všetko, čo sme, je výsledkom toho, čo sme si mysleli.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Ľudia sú odporní, pokiaľ ich nemilujeme.
Najabsurdnejšie a najbláznivejšie nádeje a sny sa niekedy stávajú príčinou mimoriadneho úspechu.
Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť.
Každá smrť poznačí človeka, najviac však jeho vlastná.
Náboženstvo je ópium ľudstva.
Úspech má veľa otcov. Keď stúpate, počet spolužiakov, kamarátov, priateliek, susedov a známych stúpa geometrickým radom. Keď sa vám nedarí, ostane pri vás len rodina, ak taká je. Z toho vyplýva ponaučenie, že treba sa starať najprv o rodinu. Až potom o kamarátov, spolužiakov...
Ľudia sa strácajú v množstve zbytočných slov.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1