Citáty na stenu

Citáty - Talmud

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel.
Slovo má cenu denára, mlčanie má cenu dvoch.
Dobrý je iba ten, kto zabúda na svoje dobré skutky a pripomína si svoje previnenia, zlý je naopak ten, kto má na pamäti predovšetkým svoje dobré skutky a na zlé si nepamätá.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Neodsudzuj svojho blížneho, kým nebudeš na jeho mieste.
Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Vianočné darčeky

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ak sa trpí v dvojici a nemôžu si tí dvaja navzájom pomôcť, jatrí sa ich bolesť až osudne - vždy to končí tým, že jeden druhému pričíta za vinu za to, že trpí.
Každý, kto sa dostal tam, kde je, musel raz začať tam, kde bol.
Logika zabíja život. A sama o sebe nič neobsahuje.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Najsilnejšia zo všetkých pohnútok zanechať hriechy je tá, že ich zakazuje ten, ktorého milujem.
Láska je rozprávka o citoslovciach.
Človek sa stáva veľkým, až keď kritizuje to, čo miluje.
Vianočné dekorácie
Láska môže mať veľa podôb, ale iba jednu tvár.
Ženy prikladajú väčšiu dôležitosť svojej kráse než svojej inteligencii, pretože muži bývajú nezriedka hlúpi, ale málokedy slepí.
Slová a činnosť nejdú dobre dovedna. Pozri len na prírodu - tá je v ustavičnej činnosti, no mlčí!
Utrpenie a bolesť sú vždy záväzné pre veľké poznanie a hlboké srdce.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1