Citáty na stenu

Citáty - Terézia z Lisieux

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.
Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.
Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktoých milujeme.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Mojím povolaním je láska.
Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.
Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka.
Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí.
Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme.
Láska mi dala kľúč k môjmu povolaniu.
Je veľmi ľahko písať pekné veci o utrpení. Ale písanie neznamená nič. Aby človek vedel, čo je utrpenie, najprv musí sám trpieť.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Kto chce vyslovovať pochybnosti, nech neučí, kto chce učiť, nech podáva niečo hotové.
Ak máte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť, svet vám bude nápomocný.
Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Láska odpúšťa prehrešky, avšak nie tie, ktoré sa týkajú jej samej.
Láskou triafame do druhého tak, aby sme ho zasiahli na najcitlivejšom mieste.
Ak sa sklameme v láske, nezmúdrieme, len sa staneme opatrnými.
Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po ňom zostane.
Kto nemyslí na svoj duchovný prospech, nemôže prospievať druhým.
Učený človek má svoje bohatstvo vždy v sebe.
Vždy je ťažšie bojovať proti viere než proti vzdelaniu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1