Citáty na stenu

Citáty - Thomas Mann

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Knihy sú nádobami ducha.
Sklamanie je ako zmrznutá ruka - môže sa vyliečiť, ale vždy bolí.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na tvári.
V škole sa mladí ľudia učia všetkému, čo je potrebné, aby sa mohli stať profesormi.
Ak sa človek zaoberá sledovaním svojho organizmu alebo morálneho rozpoloženia, bude sa určite cítiť chorým.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.
Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju.
Pravdy je možné šíriť, ale nie je možné ich vnucovať.
Niet lásky, okrem lásky na prvý pohľad.
Hlavou múr neprerazíš - ale môžeš ju premiestniť vierou.
Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akýkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.
Rozdiel medzi láskou a sexom je ten, že sex môžeš mať aj s troma ženami naraz, ale lúbiť vždy budeš iba jednu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1