Citáty na stenu

Citáty - Voltaire

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Láska je zo všetkých vášní najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.
Rozvod sa objavuje v dejinách súčasne s manželstvom, alebo o niekoľko týždňov neskôr.
Šťastie je iba sen, bolesť je skutočná.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Tajomstvo úspechu je mlčať o tom, čo neviete.
Práca býva často matkou radosti.
Je veľmi nebezpečné mať pravdu vo veciach, v ktorých sa veľkí ľudia mýlia.
Vianočné darčeky
Dejiny názorov človeka nie sú ničím iným ako dejinami jeho omylov.
Syn môj, na kráľovskom dvore najdôležitejšie nie je vedieť hovoriť, ale vedieť mlčať.
Nutnosť hovoriť, rozpaky z toho, že niet čo povedať, a snaha byť duchaplný sú tri veci, ktoré dokážu zosmiešniť aj najväčšieho človeka.
Keby Boh neexistoval, museli by sme si ho vymyslieť.
S knihami je to ako s ľuďmi - len veľmi malý počet niečo znamená, zvyšok sa stráca v množstve.
Človeka posudzujeme skôr podľa jeho otázok, ako podľa jeho odpovedí.
Ak nemôžeme s potešením čítať knihu zas a znovu, nie je treba ju vôbec čítať.
Nič nemôže byť viac v rozpore s náboženstvom a klérom než rozum a zdravý úsudok.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Slávne citáty iných autorov

Vianočné dekorácie

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil.
Najlepšia cesta, ako vychovať muža k vernosti, je dať mu jasne najavo, že mu veríme. Akonáhle muž cíti, že je podozrivý z nevery, domnieva sa, že má k nevere právo.
Popierať, veriť a pochybovať znamená pre človeka to, čo pre kone beh.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Kto nemá rád ľudí, pre toho nemá zmysel žiť.
Fanatik je človek bez názoru.
Aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, musíme ju nosiť v sebe, ináč ju nenájdeme.
Vianočné darčeky
Láska nám nepomáha k radosti, ale k šťastiu.
Láska je vírus, ktorý po čase zmutuje na nenávisť.
Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život.
Ak ťa diabol nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň raduje, že ti spôsobil mrzutosť a pripravil ťa trochu o pokoj v duši.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


1