Citáty na stenu

Citáty o anjeloch

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Jedine Bohu je známy počet vyvolených. Niektorí hovoria, že bude spasených toľko ľudí, koľko padlo anjelov.
Anjeli sú stále tam kde boli oddávna, obráť kameň a pohne sa krídlo.
Anjeli sa zjavujú, ale iba tomu, kto ich miluje a volá.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Milióny duchovných vytostí sa potulujú svetom, či spíme alebo bdieme.
Anjelom stačí ich sláva nepotrebujú pochvalu od človeka.
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
Človek nie je ani anjel, ani hlúpe zviera. Nešťastím je, že sa ním stáva vo chvíli, keď začne zo seba robiť anjela.
Každá viditeľná vec na svete sa nachádza pod ochranou anjela.
Anjel prinášaný vetrom nehovorí "Vstávajte mŕtvy!", ale skôr "Živí buďte vzkriesení!!!""

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie