Citáty na stenu

Citáty o Bohu

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ježiš urobil niečo výnimočné: rozhodol sa ísť cestou slabosti a na prvý pohľad sa zdalo, že dopustil, aby iní zvíťazili nad ním. Na cestu, ktorá viedla k slabosti a pokore sa vydal už vo chvíli, keď sa v Máriinom lone Slovo stalo telom.
Boh je muž a modlitba je jeho ženou.
Takže Einstein sa mýlil, keď povedal, že Boh nehrá kocky. Uvažovanie o čiernych dierach nasvedčuje, že Boh nielenže hrá kocky, ale občas ich hádže aj tam, kde ich nikto nemôže vidieť.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky.
Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.
Keď sa pominiem v Bohu, budem tam, kde som bol predtým večne.
Antivírusová ochrana
Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji.
Nijaká úradná moc nemôže Američanovi zabrániť, aby prisahal vernosť tomuto národu pred Bohom.
Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.
Viera v Boha spočíva v tom, že človek má dostatok svetla k tomu, aby vydržal temnotu.
Nesmieme zachraňovať iba seba, do domu nášho Otca sa musíme vrátiť spoločne.
Koho bohovia milujú, umiera mladý.
Najlepším spôsobom ako poznať Boha, je milovať čo najviac vecí.
Keď pouvažujem, že je Boh spravodlivý, bojím sa o svoju zem.
Svätci sú odpoveďou zhora na otázky z dola.
Pre tých ktorý veria v Boha, je vysvetľovanie zbytočné. Pre tých, ktorí v Boha neveria, nie je možné vysvetlenie.
Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime.
Snaž sa, aby Pán vždy zaujímal prvé miesto.
Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti.
Boh si poslúži aj menej dokonalými vecami, aby dosiahol svoje zámery.
Boh má na všetko svoj čas.
Len tí, ktorí celkom patria Bohu, sú silní a súci na všetky tie dobré skutky, ktoré treba vykonať vo svete.
Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh.
Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie, preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo radšej nekonajme nič.
Boh miluje jednoduchosť, nie však nevedomosť.
Najsilnejšia zo všetkých pohnútok zanechať hriechy je tá, že ich zakazuje ten, ktorého milujem.
Vždy a všade máme mať stále pred očami väčšiu Božiu službu a spoločné dobro.
Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.
Musíme Boha nasledovať, ale nie ho predbiehať.
Nemôžem sa seba samého presvedčiť, že dobrotivý a všemohúci Boh by bol zámerne stvoril parazitujúcu osu s výslovným zámerom, aby sa táto kŕmila v živom tele trebárs aj húseníc.
Tých, čo nosia Boha v srdci, poznať po mlčaní.
Kto sa vzdiali od Boha, neuniká jeho moci, vymyká sa len z jeho lásky.
Ak chcete nájsť na tejto zemi pravé náboženstvo, hľadajte také, ktoré nevychádza dobre so svetom. Náboženstvo, ktoré vychádza dobre so svetom a svet ho prijíma, je svetské. To, ktoré so svetom dobre nevychádza, pochádza z iného sveta, čo znamená, že je božské.
Bojím sa iba Boha, nikoho iného!
Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.
Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju.
Skôr, než človek správne pochopí dielo Ducha Svätého, musí predovšetkým poznať Ducha Svätého.
Ježiš sedemnásťkrát hovorí „nasledujte ma!“. Ani raz nepovedal „uctievajte ma!“.
Viera sa začína za hranicami ľudských možností.
Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
Opustiť Boha pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou.
Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu dobra v spojení s ním.
Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím všetko od Boha.
Je celkom isté, že sa Boh k nám zachová veľmi štedro, ak v nás nájde veľkodušnú a hlbokú pokoru.
Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.
V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala.
Máme zničené životy, ale sme dobrí ľudia a máme milosť. A aj keď nemusíme konať dobro, aby nás Boh miloval, chcem pre neho konať dobro.
Nezáleží na tom, kto si, čomu veríš, čo robíš, čo si spravil, Boh ťa miluje.
Hľadať Boha nakoniec značí objaviť, že Boh nás hľadal prvý.
To, čo si 60% až 80% súčastníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie