Citáty na stenu

Citáty o bolesti

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Sklamanie je ako zmrznutá ruka - môže sa vyliečiť, ale vždy bolí.
Bolesť je nástroj k polepšeniu.
Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Milujem lesk, ktorý v hlbokých očiach zanechávajú vnútorné slzy.
Pozorujte s hlbokou vnútornou bolesťou, aká veľká nevedomosť o Bohu panuje vo všetkých ľudí a všade.
Duševná bolesť je horšia ako bolesť telesná.
Sú ľudia, ktorí milujú svojich blížnych tak primitívnym spôsobom, že im spôsobujú bolesť.
Bolesť druhých nám pomáha niesť našu vlastnú.
Kto ranu nepocítil, ranám sa smeje.
Sú bolesti, v ktorých človek iba sám si môže pomôcť, a silné srdce sa chce iba na svoju silu spoľahnúť.
Nápadnejšie dávajú najavo smútok tí, ktorí majú menšiu bolesť.
Bez lásky nejde žiť, bez bolesti nejde milovať.
Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.
Láskyplný človek radšej sám prežíva bolesť, než by ju iným spôsoboval.
Najväčšou bolesťou na svete je vidieť umierať svoje dieťa.
Rozumný človek vie, že utrpenie mu nie je vrodené.
Utrpenie a bolesť sú vždy záväzné pre veľké poznanie a hlboké srdce.
Ak sa trpí v dvojici a nemôžu si tí dvaja navzájom pomôcť, jatrí sa ich bolesť až osudne - vždy to končí tým, že jeden druhému pričíta za vinu za to, že trpí.
Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktoých milujeme.
Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme.
Je veľmi ľahko písať pekné veci o utrpení. Ale písanie neznamená nič. Aby človek vedel, čo je utrpenie, najprv musí sám trpieť.
Veľké šťastie kričí, no veľká bolesť je nemá.
Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci.
Šťastie je iba sen, bolesť je skutočná.
Niet väčšej moci nad iným človekom ako prinútiť ho, aby sa podrobil trápeniu bez toho, aby sa mohol brániť.
Rana spôsobená slovom nás zasiahne hlbšie ako rana spôsobená mečom.
Daj si pozor na človeka, ktorý ti nevráti tvoj úder - ani ti neodpustí, ani ti nedá zabudnúť.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie