Citáty na stenu

Citáty o dobre a zle

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Veľkí tvoria veľké veci, dobrí trvácne.
Ak naozaj túžite po tom, aby ste konali dobro, netreba čakať, kým na to budete mat peniaze, môžete začať hneď, v tomto momente a na tomto mieste.
Všetko krásne na zemi je od slnka a všetko dobré od človeka.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Človek je od prirodzenosti dobrý, kazí ho spoločnosť.
Dobrý je iba ten, kto zabúda na svoje dobré skutky a pripomína si svoje previnenia, zlý je naopak ten, kto má na pamäti predovšetkým svoje dobré skutky a na zlé si nepamätá.
Človek, ktorý zlé hovorí, sa líši od toho, ktorý zle koná, len nedostatkom odvahy.
Keď to nejde po dobrom, po zlom to ani neskúšaj.
Aké zlo budete tolerovať, záleží na tom, po akom dobre túžite.
Konaj dobro a konaj ho dobre.
Radšej by som zomrela, ako bola nevďačná a ublížila niekomu, kto sa snaží robiť mi dobro.
Hlbokej a nerozvážnej úcte k starým zákonom, starým zvykom a starému náboženstvu, vďačíme za všetko zlo na svete.
V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, že zlé sa považuje za dobré a falošné je považované za pravdu.
Dobré slovo je tiež skutok.
I dobrí ľudia musia často zlému privyknúť.
Je väčšia radosť robiť dobre, ako prijať dobrý skutok.
Existuje iba jedno zlo - neznalosť.
Zlé prekonávať dobrým, to nie je tak ťažké - ale ťažko je prekonávať dobré lepším.
Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.
Zlo ľudí spojuje.
Zlo pripravuje sebe, kto ho chystá inému.
Ak chceš byť dobrý, najprv sa domnievaj, že si zlý.
Zlo stojí nielen proti dobru, ale aj proti sebe samému.
Bytie nie je ani dobré ani zlé, ale keby nevedel človek rozlišovať medzi dobrom a zlom, zničil by sa na tejto zemi, lebo má obrovské nadanie, ktorým zvieratá nedisponujú. Zvieratá žijú právom silnejšieho, človek si poslúži nielen právom silnejšieho, ale aj právom podlejšieho.
Pravé dobro nie je iba cnosťou a radosťou, ale aj zbraňou v boji, oveľa silnejšou ako je násilie.
Nemilujeme ľudí pre dobro, ktoré nám oni urobili, ale pre dobro, ktoré sme im my preukázali.
Ak si budeš pamätať na svoje dobré skutky, bude ti to prekážať vykonávať ďalšie.
Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte.
Zlo sa vždy rodí tam, kde chýba láska.
Kto vidí čerta za každým rohom, riskuje, že raz prehliadne diabla priamo pred sebou.
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch.
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra zbadá v ľuďoch.
Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto všetko príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných.
Dobro pokúša človeka rovnako silno ako zlo.
Prestali ste rozlišovať zlo a dobro, pretože ste prestali spoznávať svoj národ.
Žiadny človek nie je taký múdry, aby vedel o všetkom zle, ktoré koná.
Mnohí ľudia opovrhujú dobrom, ale málokto ho vie rozdávať.
Málo ľudí je tak múdrych, aby si uvedomili, koľko zla narobili.
Dobré činy len kvôli návyku prestávajú byť cnosťou. Dobro je len to, čo robíme zámerne.
Ak nie sme dobrovoľne dobrí k všetkým, budeme ku každému mimovoľne zlí.
Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.
Na tomto svete sú dva typy ľudí - dobrí a zlí. Tí dobrí lepšie spia a tí zlí sa ďaleko radšej prebúdzajú.
Ak niekomu vyčítajú, že je dobrý iba preto, lebo nemá príležitosť byť zlým, ostáva mu len vyvrátiť to dobrým skutkom.
Hoci mnohí ľudia nevedia, čo je dobro, predsa ho majú v sebe.
Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.
Dlhý styk so zlom rovnako ako s dobrom vedie k tomu, že v ňom človek nájde zaľúbenie.
Všetci sa pýtame, či je bohatý, ale nikto, či je dobrý.
Nikdy neodolávam pokušeniu, pretože som zistil, že to, čo je pre mňa zlé, ma nepokúša.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie