Citáty na stenu

Citáty o hudbe

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Hudba nie je iba nejaký druh zábavy, ale stvárnenie hudobných ideí hudobným básnikom, hudobným mysliteľom. Tieto hudobné idey musia zodpovedať zákonom ľudskej logiky - sú súčasťou toho, čo človek môže vnímať, posudzovať a vyjadrovať.
Hovoriť o hudbe je ako tancovať o architektúre.
Ženy nebývajú dojaté hudbou alebo prevedením - ženy bývajú dojaté hudobníkmi.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Husle sú nástroj k týraniu ľudských uší tým spôsobom, že trieme konským chvostom o ovčie črevá.
Hudba je rečou pre tento svet, práve ona je jazykom zrozumiteľným tam, kde už zrozumiteľnosť neočakávame. Práve ona je objaviteľkou schopností, ktoré sme už zabudli.
Hudba je jedným z najlepších prostriedkov k prebudeniu citov.
Hudba je univerzálna reč ľudstva.
Rozprávať sa behom koncertu je zbytočné – hudba je vždy hlučnejšia.
Speváci pop music sú mladí ľudia, ktorí prestanú byť spevákmi, hneď ako vypnú elektrinu.
Hudba je zjavením vyššieho rozumu a múdrosti.
Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.
Cez hudbu majú vášne rozkoš zo seba samých.
Hudba uvolňuje ducha a okrídľuje myšlienky.
Hudba je rečou anjelov.
Hudba a rytmus nachádzajúci si cestu k tým najskrytejším miestam duše.
Hudba a rytmus nachádzajú cestu k najskrytejším miestam duše.
Hudba je tesnopis emócií. Emócie, ktoré sa nedajú popísať tak ľahko, sú priamo vykladané človeku práve v hudbe a v tom je ich sila a význam.
Hudba je liekom na trápenie duše.
Hudba je záchrana pred obyčajným slovom.
Ako úbohí sú tí ľudia, ktorí nikdy nespievali, a zomrú so všetkou tou svojou hudbou v sebe.
Koniec sveta bude, keď ľudia prestanú spievať.
Wagnerovu hudbu mám radšej než ktorúkoľvek inú. Je tak hlučná, že sa pri nej dá stále hovoriť a ostatní nemôžu počuť, čo sa hovorí.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie