Citáty na stenu

Citáty o knihách

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Knihami mŕtvi poučujú živých.
Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plnými hrsťami rozosieva otázniky.
Neexistuje taká bezcenná kniha, v ktorej by nebolo napísané aspoň niečo dobré.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Dom bez kníh je ako telo bez duše.
Knihy je treba čítať s takou rozvahou a opatrnosťou, s akou boli napísané.
Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.
Knihy sú nádobami ducha.
Kto zabíja človeka, zabíja rozumnú bytosť, kto však zabíja dobrú knihu, zabíja rozum sám.
Keď čítam zlú knihu, ľutujem z celého srdca, že v dnešnej dobe už vie čítať každý.
Knihy sú podobné domovu, do ktorého sa vraciame i za najväčšej búrky.
Knihy sú mŕtvym materiálom iba vtedy, kým do nás nezasejú niečo, čo v nás vyklíči a prinesie úžitok nášmu okoliu.
Bezpečným znakom dobrej knihy je, že sa nám páči o to viac, o čo sme starší.
Zistil som, že sa z knihy veľmi poučím, ale samy zo mňa človeka neučinia.
Rád cítim hnoj v maštaliach, ale v knihách ho nemôžem vystáť.
Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.
S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.
Vlastnou univerzitou nášho života je zbierka kníh.
Najprv si knihu kúpiš, potom si ju prečítaš. Koľko spisovateľov by zomrelo hladom, keby tomu bolo naopak.
Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.
K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.
Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša odpovedá.
S knihami je to ako s ľuďmi - len veľmi malý počet niečo znamená, zvyšok sa stráca v množstve.
Ak nemôžeme s potešením čítať knihu zas a znovu, nie je treba ju vôbec čítať.
Čím viac je v knihe pomlčiek, tým menej je v nej myšlienok.
Spálené knihy osvietili svet.
Slová knihy nás vždy vzrušia, ale dôležité je, aby nás zmenili.
Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.
Neexistuje morálna alebo nemorálna kniha. Knihy sú buď dobre alebo zle napísané.
Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie