Citáty na stenu

Citáty o mladosti

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Mladosť má hneď naporúdzi slovo, ktoré je nebezpečné ako ostrie noža.
Stavať sa na zadné nohy je vec zdravá, u mladých potrebná.
Mladí ľudia sú skôr na to, aby vynachádzali, než aby súdili.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Byť normálnym v období dospievania je samé o sebe nenormálne.
Na mladosti je krásne to, že môže obdivovať bez toho, aby chápala.
Mladí ľudia úprimne vyzdvihujú tých, ktorí ich pochvália.
Byť mladým znamená mať neustále určitý cieľ, nepoznať hranice. Dozrieť znamená poznať hranice a stratiť cieľ.
Mladosť nie je stvorená pre pôžitok, ale pre hrdinstvo.
Bezstarostné dospievanie je u človeka predzvesťou hlúposti.
Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav.
Aj keď svet ide dopredu, mladosť musí začínať stále od začiatku.
V mladosti každý verí, že svet začal tým, že je tu všetko práve kvôli nemu.
Najväčší omyl je, keď si mladé dobré hlavy myslia, že stratia originalitu, ak uznajú pravdy, ktoré už uznal niekto pred nimi.
I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku.
Každý mladík si môže o sebe myslieť, že je mesiáš, ale nemusí ako mesiáš hovoriť, stačí, ak tak koná.
Ako dlho ostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní.
Chlapci by sa mali zdržať vína do osemnástich rokov, lebo nie je dobré pridávať ohňu oheň.
Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.
Presvedčenie, ktoré má mládež o sebe: že by všetko na svete zariadila a vybavila lepšie, než to neprebudené ľudstvo robilo pred ňou, nebýva azda len márnomyseľným sebaprecenením, ale je aj – a hádam ešte väčšmi – krásne a povzbudzujúce.
Ani jeden mladý človek si neželá byť mladším.
Najľahší spôsob ako stratiť dôveru a úctu mladých, je dávať im nekonečné rady.
Mladí svojou úprimnosťou pôsobia na starších a sú od nich tajne obdivovaní za svoju schopnosť vidieť a hovoriť pravdu. Volia radšej byť sami sebou namiesto vlastniť a konzumovať.
Mladosť je niečo, čo majú len mladí a čo by len starí vedeli múdro užívať.
Najlepší obchod, aký mladý človek môže urobiť, je dobre sa oženiť.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie