Citáty na stenu

Citáty o mlčaní

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ľudí možno zatriediť skôr podľa mlčania, než podľa rečí, ktoré vedú.
Veľký je človek, ktorý dokáže ohodnotiť naše mlčanie.
Veľmi kladieme dôraz na slová. Naša uhovorená výchova vychováva uhovorených ľudí.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Slovo má cenu denára, mlčanie má cenu dvoch.
Potrebujeme aj také chvíle, v ktorých len mlčky počúvame.
Kto nechápe mlčanie, nechápe ani slová.
Dobre strážené mlčanie je bezpečným prostriedkom, ako dosiahnuť spásu.
Stvorenia sa dorozumievajú vydávaním zvukov. Božím slovom je mlčanie.
Mlčiaci ľudia rýchlo zabúdajú.
Blažený človek, ktorý mlčí, keď nemá čo povedať.
Mlčanie je predpoklad, ktorému ďakujem, že viem ľudí naozaj vypočuť.
Mlčanie je úsilie dosiahnuť sústredenosť mysle, srdca aj tela, ktorá ma robí vyrovnaným a umožňuje mi ostávať v pravde voči iným i pred tajomstvom.
Mlčanie Boha je iné než mlčanie človeka. Jeho mlčanie nie je protikladom hovorenia. U Boha hovoriť a mlčať je to isté.
Mlčanie je prirodzený základ, na ktorom sa utvára nadprirodzenosť viery.
Nič tak nezvyšuje autoritu ako mlčanie.
Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho.
Ak chcete žiť, slová musia zomrieť.
Iba činorodí ľudia zakúsia, čo je pravé mlčanie.
Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním.
Mlčanie je strážcom vnútorného života.
Rok treba mlčať, aby sa človek odnaučil tárať a naučil sa hovoriť.
Mlčanie má až takú silu, že býva nemožné nepočuť ho.
Ľudia sa strácajú v množstve zbytočných slov.
Lepšie je mlčať a byť považovaný za hlupáka, než prehovoriť a odstrániť tým všetky pochybnosti.
Mlčanie je jedna z vlastností dokonalosti.
Slová súvisia s časom, mlčanie s večnosťou.
Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.
Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.
Mlčanie má pôsobiť milo a byť bez žlče.
Pre múdreho má mlčanie hodnotu odpovede.
Pre múdreho ma mlčanie hodnotu odpovede.
O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať.
Kto nevie mlčať, je ako človek, ktorý by chcel v živote iba vydychovať a nie aj vdychovať.
Mlčanie je prejavom vnútorného stavu človeka.
Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!
Dva roky treba, aby sme sa naučili hovoriť a päťdesiat rokov, aby sme sa naučili mlčať.
Mlčanie je matkou pravdy.
Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre a nemá dosť rozumu, aby mlčal.
Mlčanie je také nabité potencionálnou múdrosťou a duchom, ako neopracovaný kus mramoru ťarchavý veľkou sochou.
Všetka sila pochádza z mlčania.
Ak je vrcholom umenia hovoriť, ešte väčším je mlčať.
Mlčanie je v láske presvedčivejšie než presvedčivé slová.
Mlčanie predlžuje čas nášho života.
Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia.
Syn môj, na kráľovskom dvore najdôležitejšie nie je vedieť hovoriť, ale vedieť mlčať.
Správne slovo môže byť veľmi účinné, no nijaké slovo nie je také účinné ako mlčanie v pravej chvíli.
Ovocím stromu mlčania je pokoj.
Každé zbytočné slovo, spôsobuje opak toho, čo malo za cieľ.
Kto nechápe tvoje mlčanie, nepochopí ani tvoje slová.
Ak chceš, aby druhí mlčali, odmĺč sa najprv ty.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie