Citáty na stenu

Citáty o múdrosti

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Človek ešte nie je chytrý preto, že má veľa nápadov, podobne ako nie je generál dobrým generálom len preto, že má veľa vojakov.
Statočnosť prikazuje nikdy nerušiť dané slovo. Ale múdrosť prikazuje nikdy také to slovo nedávať.
Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Aj múdry sa miluje, ale nikdy sa neľutuje.
Nechcem tvrdiť, že z hlupáka je možné urobiť múdreho človeka - to by bolo rovnaké ako chcieť dať sluch človeku, ktorý sa narodil bez sluchového nervu.
Skutočná múdrosť je poznanie vlastnej nevedomosti.
Múdre je milovať anjelov, ale vychádzať i s čertami.
Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.
Múdri hovoria, aby niečo povedali, blázni rozprávajú, len aby vraveli.
Ak sa na svete objaví ozajstný génius, spoznáte to podľa toho, že sa proti nemu spoja všetky hlúpe hlavy.
Začiatkom múdrosti je zbaviť sa pochabosti.
Múdre je myslieť skepticky a počínať si optimisticky.
Náhoda nám jednoducho spočíta všetky naše hlúposti.
Stačí akákoľvek hlúposť, aby človeka zabila.
Hlúposť je stručná a nie ľstivá, ale rozum prekrúca a skrýva sa. Rozum je podliak, ale hlúposť je priama a statočná.
Nie je hlupejšie želanie, ako chcieť byť vždy najmúdrejší zo všetkých.
Nemôžeme dosiahnuť múdru starobu – chodiac na ceste iného človeka.
Zo všetkého najmúdrejšie je nechcieť byť príliš múdry.
Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.
Či sa pokladám za múdreho? Nie! To len medzi hlupákmi som schopný múdrej a vyčerpávajúcej odpovede!
Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody, skúsení len zo ziskov múdrosti.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie