Citáty na stenu

Citáty o pravde

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ak to nie je pravda, je to veľmi dobre vymyslené.
Utópie sú často len predčasné pravdy.
Čím bližšie sú ľudia pravde, tím sú znášanlivejší voči cudzím omylom. A opačne.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Najväčšie pravdy sú najprostejšie. Sú prosté ako vaše bytie.
Sila pravdy ľahko predstihne každú ľudskú fantáziu.
Pravda vždy vypláva na povrch, i keď niekedy bruchom nahor.
Zľava až 59% na nábytok - NovyNabytok.sk
Pravda sa nesmie zamieňať s názorom väčšiny.
Nie je ťažké hovoriť, ťažké je hovoriť pravdu.
Pravda je len jedna, ale dá sa všelijak vykladať.
Keď Pytagoras objavil svoju poučku, obetoval sto volov. Od tých čias sa všetci volovia chvejú, keď sa objaví nová pravda.
Otrepaná pravda stále platí.
Optimisti a pesimisti majú jednu spoločnú chybu: boja sa pravdy.
Podplatený sudca nevie rozoznať pravdu.
S pravdou je to ako so ženou. Všetci s ňou flirtujú, ale málo kto ju chce mať na krku celý život.
Čo je platné, že lož má krátky nohy, keď pravda ich má tak často chromé.
U každej pravdy by mala byť uvedená záručná lehota.
Ak preskúmame všetky veľké pravdy, nakoniec zistíme, že sú jednoduché a ľahko pochopiteľné. Ak nie, nejde o veľké pravdy.
Pravda je niekedy omyl, ktorý mnoho ľudí zdieľa.
Nie každý znesie pohľad na nahú pravdu bez následkov.
Pravda a lož sú ako jednovaječné dvojčatá. Často býva problémom rozoznať jednu od druhej.
Hovorím pravdu, nie toľko, ako by som chcel, ale toľko, koľko sa odvážim. Čím som starší, odvážim sa vždy o trošku viac.
Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe, rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným, medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme.
Akokoľvek je pravda vzácna, aj napriek tomu ponuka silne prevyšuje dopyt.
Pravda vždy vypláva na povrch. Najčastejšie ako utopenec.
Každá malá vybojovaná pravda je veľká vec.
Hľadať pravdu má väčšiu cenu než pravda samotná.
Antivírusová ochrana
Najhoršie, čo o človeku môžeš povedať, je pravda.
Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.
Pravda sa nedá nadlho umlčať. Môže sa na ňu síce útočiť, ale nemôže byť premožená.
Pravda žiari vždy svojim vlastným svetlom, zatiaľ čo lož sa zahaľuje temnotami, ale stačí, aby sa ukázala holá skutočnosť a lož je odhalená.
Ak vylúčite nemožné, potom to, čo zostane, musí byť pravda, aj keď je najnepravdepodobnejšia.
Netreba veriť tomu, kto stále hovorí len pravdu.
Omyl je vždy nebezpečný, ak sa k nemu pridá trochu pravdy.
Pravda je vždy impertinentná.
Svetlo má vždy skôr pravdu než všetká temnota.
Ak beží človek po nesprávnej ceste, vzdiali sa pravde tým viac, čím je schopnejší a rýchlejší.
Antivírusová ochrana
Myslel som si, že keď o tom nebude nikto hovoriť, nebude to pravda.
Ženy a lekári vedia, kedy je lož vhodná a milosrdná.
Iba ženy a lékari vedia, ako veľmi potrebná a milosrdná je lož.
Nájdi pravdu a pravda ťa oslobodí.
Kde vzniká priveľa sporov, pravda sa vytráca.
Pravda o sebe vypovedá dostatočne výrečne.
Je nepremožitelná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Život je iba jeden, ale smrť má tisíc spôsobov. Pravda je len jedna, bludov tisíc podôb.
Najlepšou politikou je vravieť vždy pravdu, pokiaľ však nie ste mimoriadne dobrý klamár.
Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje.
Prvé a posledné, čo žiadame od génia, je láska k pravde.
Kto zostane pravdivý voči sebe samému a voči druhým, ten má najkrajšie vlastnosti najväčších talentov.
Pravdy je možné šíriť, ale nie je možné ich vnucovať.
Človek, ktorý dokáže mlčať, aj keď má pravdu, je skoro Boh.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie