Citáty na stenu

Citáty o priateľstve

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Nedovoľte, aby malé nezhody ranili veľké priateľstvo.
Nič nie je drahšieho nad priateľa v núdzi.
Moji kamaráti tuším nie sú ozajstní kamaráti, len ľudia, na ktorých som zatiaľ nestratil telefónne číslo.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Najhoršie klamstvo je od priateľa, lebo to dokáže aj zabiť.
Skutočný priateľ ti dokáže podať pomocnú ruku aj v prípade, keď ju sám potrebuje.
Komu si sa raz stal priateľom, zostaň mu priateľom navždy.
Priateľ je človek, ktorý ti škodí úplne nezištne.
Ak chceš spočítať svojich skutočných priateľov, nepočítaj tých, na ktorých Ti záleží, ale tých, ktorým záleží na Tebe.
Nie všetci ľudia, ktorých považuješ za priateľov, musia považovať za priateľa teba.
Ak nám priatelia preukazujú rôzne služby, považujeme to za samozrejmosť, avšak zabúdame, že nie sú povinní byť našimi priateľmi.
Je isté, že povaha lásky a povaha priateľstva sú celkom odlišné; priateľstvo ešte nikoho nikdy nepriviedlo do blázinca.
Priateľstvo násobí radosť a delí žiaľ.
Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratil priateľov.
Priatelia, vraví sa, sú zlodeji času.
Priateľstvo je láska bez krídel.
Bez dôvery nie je priateľstvo.
Priateľstvo je vzácny dar. Nemôžeš si ho kúpiť. No môžeš si ho zaslúžiť.
Duch priateľstva bol zoslaný medzi ľudí, aby sa im žilo o čosi lepšie. Je len na ľuďoch, aby ho dokázali nájsť a nájsť tak cestu k sebe.
Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama. A šťastný je, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je sám.
Zločinci sa môžu spolčiť, nie však priateliť.
V nešťastí poznáš priateľa.
O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.
Čím sa pomstíš nepriateľovi? Ak mu budeš činiť čo najviac dobra.
Jeden nepriateľ ťa môže zraniť skôr, ako desať priateľov spraví pre teba niečo dobré.
Na svete sú tri druhy priateľov - tí, ktorí vás majú radi, tí, ktorým ste ľahostajní a tí, ktorí vás nenávidia.
Spoľahlivý priateľ je skutočným obrazom Boha.
Je krásne byť bohatý a silný, ale najkrajšie je byť milovaný priateľmi.
Málo priateľstiev by zostalo, keby každý vedel, čo o ňom za chrbtom hovorí jeho priateľ.
Priateľstvo je láska bez citu, láska priateľstvo bez rozumu.
Váš priateľ urobil kariéru a ešte stále vás zdraví - to je viac, než ste mohli očakávať.
V priateľstve, práve tak ako v láske, bývajú často ľudia šťastnejší vtedy, keď všeličo nevedia, ako vtedy, keď im je to známe.
Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti.
Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.
Moja mama vravievala, že neexistujú cudzí ľudia, len priatelia, ktorých sme ešte nestretli. Teraz žije v Austrálii v dome s s najvyšším zabezpečením.
Za dva mesiace môžeš získať viac priateľov tým, že sa budeš zaujímať o iných ľudí než môžeš získať za dva roky tým, že sa budeš usilovať o to, aby sa iní ľudia zaujímali o teba.
Dobrý priateľ ti povie, čo ti je v priebehu minúty. Po tom, čo ti to povie, nemusí už vyzerať ako taký dobrý priateľ.
Najdôležitejšou úlohou priateľa je, aby ti bol nablízku, keď sa mýliš. Keď máš pravdu, sú po tvojom boku takmer všetci.
Ak charakter muža dobre nepoznáte, pozrite sa na jeho priateľov.
Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť priateľov.
Nie je žiadne priateľstvo, keď jeden nechce počuť pravdu a druhý je pripravený klamať.
Zabúdať na staré priateľstvá pre nové je ako vymieňať plody za kvety.
Žijem pre všetky tie noci, ktoré si nebudem pamätať, s priateľmi, na ktorých nikdy nezabudnem.
Priateľ - niekto, pred kým môžeme myslieť nahlas.
Nevysvetľuj, tvoji priatelia to nepotrebujú a nepriatelia by ti aj tak neverili.
Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rovnako rád.
Priazeň osudu získava priateľa, nepriazeň spoľahlivo ho preverí.
Čo je príjemnejšie než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou?
Priateľa napomínaj potajme, na verejnosti ho iba chváľ.
Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.
Smiech nie je zlým začiatkom priateľstva, ale je jeho najlepším koncom.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie