Citáty na stenu

Citáty o rodine

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.
Svoju rodinu si nevyberáte. Tá je Božím darom pre vás, rovnako tak ako ste vy pre ňu.
Najšťastnejšími okamihmi môjho života, bolo tých pár, ktoré som prežil doma, v kruhu svojej rodiny.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Vidím ľudstvo ako rodinu, ktorá sa sotva zoznámila.
Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodárne pôsobí na život každého z nás.
Žena je počiatkom i koncom rodiny.
Rodina, domácnosť a deti ponúkajú mužovi raj, kde môže denne vidieť Boha s anjelmi pri ich diele.
Puto, ktoré spojuje tvoju skutočnú rodinu, nie je v krvi, ale vo vzájomnej úcte a radosti vašich životov. Málokedy vyrastú členovia jednej rodiny pod jednou strechou.
Príbuzní sú ako horská krajina, najlepší dojem urobia z diaľky.
Úspech má veľa otcov. Keď stúpate, počet spolužiakov, kamarátov, priateliek, susedov a známych stúpa geometrickým radom. Keď sa vám nedarí, ostane pri vás len rodina, ak taká je. Z toho vyplýva ponaučenie, že treba sa starať najprv o rodinu. Až potom o kamarátov, spolužiakov...
Jediná skala, ktorá zostáva pevná, jediná inštitúcia, o ktorej viem, že funguje, je rodina.
Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.
Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja.
Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.
Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.
Podľa štatistiky pripadá u nás na každú rodinu 4,1 osoby. Tá jedna desatina je otec.
Rodinná dovolenka je pokračovaním manželskej vojny na inom území.
Rodina je oporou štátu. Ľudia, zamestnaní rodinnými starosťami, nemyslia na politiku.
Ten, kto vychováva veľkú rodinu, tak zatiaľ čo žije a pozoruje ju, zažíva omnoho väčšiu bolesť, ale rovnako aj omnoho väčšiu radosť.
Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.
Rodina, ktorá sa spoločne modlí, stojí pri sebe.
Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre túto zem a pre ľudstvo, je vytvorenie rodiny.
Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie