Citáty na stenu

Citáty o smrti

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Pre človeka, ktorý splnil svoju povinnosť, je smrť prirodzená a vítaná, práve tak ako spánok.
Vec sa nestane spravodlivou tým, že pre ňu ľudia zomierajú.
Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Milióny ľudí túžia po nesmrteľnosti a pritom nevedia, čo majú robiť, keď v nedeľu popoludní prší.
Každá smrť poznačí človeka, najviac však jeho vlastná.
Mnohí z tých, čo žijú, by si zasluhovali smrť. A mnohí z tých, čo zomreli, by si zaslúžili žiť.
Keď tí, ktorí sa milovali, zabudnú na nežnosť, zostane smrti málo, čo by im vzala.
Život je veľký, smrť je malá.
Žite tak, ako môžete, lebo večnosť svojej smrti neskrátite o nič.
Bez spomienok na sklamanie, trpkosti a bolesti prežitého života by smrť bola ešte ťažšia.
Ak by si mal čoskoro umrieť a mal by si možnosť niekomu zatelefonovať, komu by si zavolal a čo by si mu povedal? A na čo teda ešte čakáš?
Smrť je pred nami asi ako v triede na stene obraz Alexandrovej bitky. Ide o to, aby sme ešte v tomto živote svojimi činmi obraz zatemnili, či dokonca ho vytreli.
Ani smrť nemôže zničiť víťazstvo toho, kto zo všetkých síl bojuje za pravú vec.
Narodením človeka sa svet stáva krásnejší, úmrtím človeka sa stáva chudobnejší.
Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život.
Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.
Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom Život.
Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.
Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.
Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.
Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia obrana proti mnohým chorobám a nešťastiam.
Nemám strach zo smrti, iba nechcem byť pri tom, keď sa to stane.
Len smer má zmysel. Ide o to, že niekam smeruješ a nie, či sa tam dostaneš, lebo človek sa nedostane nikde, iba k smrti.
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Smrťou končí každý problém. - Žiadny človek, žiadny problém.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie