Citáty na stenu

Citáty o srdci

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Kotva srdca sa vždy ponorí hlbšie než kotva rozumu.
Slabosťou srdca je zamilovať sa do toho, koho nemilujeme.
Srdce zvíťazí aj nad tými najpádnejšími dôvodmi nemilovať.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Srdce človeka je jeho rajom i peklom.
Srdce máme k tomu, aby to, čo nepochopila hlava, pochopilo ono.
Nikdy som nemyslel na to, aby som písal pre povesť a poctu. Čo mám na srdci, musí von, a preto píšem.
Rany v srdci sa vyznačujú tým, že ich môžeme preskúmať až do dna, ibaže musíme mať odvahu vniknúť do nich.
Srdce prestane byť mladé, len čo túžba po neznámom ustúpi strachu z neho.
Najcennejším a najzriedkavejším pokladom je čistota ľudského srdca.
Nemaj rozdelené srdce, lebo ťa opustí Boh i ľudia.
Ak je naše srdce čisté, lepšie dokážeme vidieť Božiu vôľu.
Transplantovať srdce z človeka do človeka už dokážeme; lásku ešte nie.
Odpúšťame nie z lásky, ale zo slabosti srdca.
S vlastnými myšlienkami môže naše srdce besedovať ako s dobrými susedmi svojich citov.
Ľahké je zlomiť srdce, horšie je znášať následky.
Srdce má bez dôvery človeka k človeku len údel mechanického svalu.
Srdce moje, nesmieš zúfať, to, čo zima vzala ti, jar zas vráti ti, v lepší osud musíš dúfať.
Srdce, ako nepoctiví nálezcovia, nevracia späť zabudnuté veci.
Človek potrebuje odberateľov citov - inak mu puká srdce.
Srdce je večne hladujúci dravec.
O láske moje srdce často hovorilo, ale nikdy nespievalo.
Blázni majú srdce zo zlata a chytráci z toho žijú v zlate.
Rozum slúži k tomu, aby bolo čím zraňovať srdce.
I srdce má svoj rozum.
Bezcitných ľudí bolieva len hlava, citových srdce.
Čím čistejšie je tvoje srdce, tým jasnejšie svieti slnko.
Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.
Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.
S rozumom treba mať súcit, so srdcom nie - srdce je od prirodzenosti statočné ako také.
Rozum môže predstierať neúprimnosť, srdce však nie.
Srdce robí zázraky, ale rozum na ne neverí.
Keby nebolo nádeje, naše srdce by puklo.
Srdce blázna je v jeho ústach, ale ústa múdreho človeka sú v jeho srdci.
Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti prechováva.
Extrémna bolesť, rovnako ako extrémna radosť je taký nesmierny cit, že nemôže dlho trvať. Ľudské srdce nemôže žiť v extrémoch.
Vopred chápať dokáže len veľké srdce.
Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
Dobré zásady, ktoré vychádzajú z ľudského srdca, sú rovnako užitočné ako dobré príklady.
Slzy môžu vyschnúť, ale srdce nikdy.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie